Bestuurdersverzekering

Wat is een bestuurdersverzekering

Als je als bestuurder een ongeval veroorzaakt waarbij je al dan niet in fout bent kan je via een bestuurdersverzekering je beschermen tegen de financiële gevolgen van je ongeval zoals medische kosten of inkomstenverlies. Zowel bij de BA verzekering als mini-omnium en omnium worden deze kosten niet vergoed wanneer je in fout bent. Daardoor dat het handig kan zijn om een bestuurdersverzekering af te sluiten.

Welke kosten dekt een bestuurdersverzekering

Een bestuurdersverzekering zal je niet enkel beschermen tegen lichamelijke schade, maar ook tegen mogelijke gevolgen: inkomensverlies bij een blijvende (of tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, bij de noodzaak om je woning aan te passen aan je invaliditeit,...

De bestuurdersverzekering waarborgt o.a.

  • de terugbetaling van de medische kosten;
  • een dagvergoeding wegens invaliditeit;
  • de uitbetaling van een rente of kapitaal bij blijvende invaliditeit;
  • de uitbetaling van een kapitaal bij overlijden.

Welke types van bestuurdersverzekeringen zijn er

Je kan kiezen tussen een verzekering die

  • je beschermt als bestuurder van je eigen voertuig;
  • je beschermt als bestuurder van eender welk voertuig;
  • jezelf en je gezin beschermt ongeacht het voertuig;
  • jezelf en je gezin beschermt in het verkeer

Je kan je de vraag stellen of je al niet voldoende verzekerd bent via je ziekenfonds of andere verzekeringen. Er bestaan inderdaad verschillende verzekeringen die medische kosten en de gevolgen van lichamelijke schade dekken. Naast de bestuurdersverzekering is dat het ziekenfonds, de hospitalisatie- en de arbeidsongevallenverzekering, de verzekering gewaarborgd inkomen en de bijstandsverzekering.

Tussen deze verzekeringen bestaan grote verschillen, niet alleen wat de waarborgen betreft, maar ook de situaties waarin ze tussenkomen.

Hoe wordt de vergoeding bepaald bij een bestuurdersverzekering

Om de grootte van de schadevergoeding te bepalen, bestaan er twee mogelijke systemen: de forfaitaire en de werkelijk geleden schadevergoeding:

  • Bij een forfaitaire schadevergoeding ontvang je (of je nabestaanden) een vooraf afgesproken schadevergoeding, gebaseerd op de graad van blijvende of tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
  • Bij de werkelijk geleden schadevergoeding liggen de vergoedingen vaak hoger omdat je helemaal schadeloos kan gesteld worden.