Rechtsbijstandsverzekering

Wat is een rechtsbijstandverzekering

In een aantal schadegevallen, zal je eigen BA verzekeraar zelf een expert aanstellen om de schade aan je wagen vast te stellen en je ook te vergoeden voor de materiële schade.

Maar in heel wat gevallen zal je niet terecht kunnen bij je BA verzekeraar. Bijvoorbeeld:

  • Een ongeval met discussie over de aansprakelijkheid
  • Een ongeval in het buitenland
  • Een ongeval in België met een buitenlander
  • Een ongeval met gewonden (bestuurder en/of inzittenden)

Hiervoor kan je dan terecht bij een rechtsbijstand verzekeraar. Een schadebeheerder zal eerst minnelijk trachten een vergoeding voor je te krijgen van de aansprakelijke tegenpartij. En als het minnelijk niet lukt, kan er een advocaat worden aangesteld waarvan de rechtsbijstand verzekeraar de kosten op zich neemt. Een rechtsbijstand verzekeraar komt ook nog in tal van andere zaken tussen. Voor welke geschillen een rechtsbijstand verzekeraar tussenkomt en tot welke bedragen, hangt af van het soort contract dat je afsluit.

Waar komt een rechtsbijstand tussen

Een rechtsbijstand komt tussen bij een conflict met een tegenpartij. In eerste instantie zal er geprobeerd worden een minnelijke schikking te treffen. Indien dat niet lukt kan er een advocaat worden aangesteld waarvan de rechtsbijstand verzekeraar de kosten op zich neemt. De rechtsbijstand betaalt dus de kosten van jouw advocaat en experten, maar ook de gerechtskosten van de tegenpartij indien je het geschil verliest.