Brandverzekering

Je brandverzekering beleven begint hier!

brandverzekering vergelijken
zorgeloos
transparant
makkelijk
Als onafhankelijke makelaar begeleidt Hopala jou doorheen het hele verzekeringsproces.
Van vergelijken tot afsluiten, van opvolgen tot afhandelen van schade.
Telkens op dezelfde zorgeloze, transparante en makkelijke manier.  

Onze missie

Bij Hopala bieden we de nieuwe manier om je verzekering te beleven:
zorgeloos, transparant en makkelijk.
Zo definiëren we de nieuwe standaard in verzekeren.

Juiste dekking, juiste prijs

Dankzij onze vergelijkingstool en het advies van onze verzekeringsexperts garanderen we een juiste dekking tegen de juiste prijs, afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Digitaal of persoonlijk? Waarom kiezen?

We kiezen op elk moment voor het beste van de twee werelden: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet.

Schade? Laat dat maar aan ons over!

Ons schadeteam staat garant voor een vlotte schadeafhandeling, zodat jij op beide oren kan slapen.

We laten je niet slapen

Proactief communiceren zit in ons DNA. We maken je wakker op het juiste moment en zorgen ervoor dat je altijd optimaal verzekerd blijft.

Wat is een brandverzekering?

Een brandverzekering of woningverzekering is een verzekering die je huis en bezittingen financieel beschermt. Als je huis bijvoorbeeld beschadigd of verwoest wordt door een brand, dan zorgt de brandverzekering ervoor dat de verzekeraar je vergoedt om je bezittingen te vervangen en je huis te repareren of opnieuw op te bouwen.

De brandverzekering bestaat uit een verzekering gebouw en een optionele inboedelverzekering, die afzonderlijk of samen bij dezelfde aanbieder kunnen worden gekocht.

brandverzekering berekenen

Welke schade dekt een brandverzekering?

De brandverzekering zorgt ervoor dat materiële schade aan je woning en inboedel wordt vergoed. Nu zijn er heel wat verschillende soorten schade waarbij je beroep kan doen op je brandverzekering. Lees altijd goed de precontractuele informatie en algemene voorwaarden voordat je een brandverzekering afsluit zodat je zowel de dekking, als de uitsluitingen van je polis kent. Bij twijfel kan je altijd contact opnemen met Hopala.

Brandschade

Het spreekt voor zich dat een brandverzekering tussenkomt indien er brand plaatsvindt in je woning. Ook de rookschade wordt vergoed. Voorwerpen die los zijn en verplaatst kunnen worden, zoals bijvoorbeeld je zetel vallen niet onder een basis brandverzekering, maar dien je bijkomend te beschermen met een inboedelverzekering.

Glasbreuk

De brandverzekering zal ook tussenkomen bij breuken of barsten in ruiten en spiegels, condensatie in dubbel glas en isolatieglas. Ook glasbreuk bij zonnepanelen wordt bij het gros van de verzekeraars vergoedt.

Schade door voertuigen

Indien er iemand tegen je gevel of garagepoort rijdt zal je brandverzekering de herstellingskosten betalen.

Waterschade

Bij schade veroorzaakt door bijvoorbeeld een breuk van de leidingen of bij waterinsijpeling door het dak kan je rekenen op de brandverzekering.

Schade aan elektrische toestellen

Bij schade aan huishoudtoestellen door kortsluiting, overbelasting of te hoge spanning zal de brandverzekering tussenkomen. Aangezien elektrische toestellen onder je inboedel gerekend worden, is deze waarborg enkel gedekt wanneer er ook een verzekering inboedel werd afgesloten.

Storm- en hagelschade

Valt er een boom op je gevel of beschadigt een storm je dak dan komt de brandverzekering tussen.

Hou er rekening mee dat de brandverzekering enkel zal tussenkomen voor de gevolgschade: zorgt een lek in het dak voor waterschade in de onderliggende kamer, dan zal de brandverzekeraar énkel tussenkomen voor de geleden schade in die kamer. De reparatie van het lek valt niet onder de dekking van de brandverzekering.

Brandverzekering simulatie

Is een brandverzekering verplicht?

Een brandverzekering is wettelijk verplicht in Vlaanderen indien je een woning huurt of verhuurt. De uitzondering hierop zijn studentenkamers. Voor studentenkamers is een brandverzekering niet verplicht, maar het is sterk aan te raden om je toch te verzekeren, aangezien de kosten van brandschade sterk kunnen oplopen.

Wanneer je de eigenaar bent van een woning is een brandverzekering niet verplicht. Het is wel zo dat de meeste banken je verplichten om een brandverzekering af te sluiten wanneer je een hypothecair krediet afsluit.

Welke brandverzekering heb ik nodig?

Brandverzekering huurder

De brandverzekering voor huurders is verplicht in Vlaanderen en Wallonië. In Brussel geldt deze verplichting echter nog niet.

Waarom moet je een brandverzekering huurder afsluiten voor de woning die je huurt? De reden is tamelijk evident: als huurder moet je aan het einde van het huurcontract de woning in de oorspronkelijke staat opleveren. Om jou én de verhuurder te beschermen tegen de financiële gevolgen van brand- en andere schade moet je als huurder een zogenaamde huuraansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Wanneer er een brand ontstaat in het appartement of huis dat je huurt, dan geldt er het vermoeden dat de huurder hiervoor aansprakelijk is, tenzij het tegendeel bewezen wordt. Dit vermoeden van aansprakelijkheid geldt in Vlaanderen overigens ook bij waterschade. Ook bij schade veroorzaakt aan derden, bijvoorbeeld een brand die overslaat naar je buren, zal jij als huurder de schade moeten vergoeden. Enkel schade waar de huurder niets aan kan doen zoals bijvoorbeeld een blikseminslag of schade door slijtage aan het gebouw, is de huurder niet verantwoordelijk.

Voor alle gevallen waar de huurder aansprakelijk is, zal de brandverzekering huurder tussenkomen en de schade vergoeden.

Naast de huuraansprakelijkheidsverzekering die wettelijk verplicht is, is het als huurder ook interessant om jezelf en je eigen spullen te verzekeren. Dat kan je doen dankzij optionele dekking via een inboedelverzekering, een diefstalverzekering die je beschermt tegen diefstal en vandalisme, en/of een familiale verzekering.  

Een voorbeeldje: tijdens het koken leg je per ongeluk een houten snijplank op het fornuis. Een kleine onoplettendheid die ervoor zorgt dat je keuken in lichterlaaie komt te staan. Dankzij de huurdersverzekering wordt de schade veroorzaakt aan je huurappartement vergoedt. Jouw huisraad die tijdens de brand en de bluswerken beschadigd raakten, zal eveneens vergoed worden wanneer je een inboedelverzekering hebt afgesloten.

Brandverzekering eigenaar

Hoewel de brandverzekering voor eigenaars niet verplicht is, wordt het welten stelligste aangeraden om een polis af te sluiten. De meeste banken makenhet afsluiten van een brandpolis overigens verplicht bij het afsluiten van eenhypothecaire lening.

Naast brandschade beschermt het je ook tegen waterschade,glasbreuk of schade door een storm. Een brandverzekering dekt ook schade die jeaan je buren zou toebrengen. Denk bijvoorbeeld aan een waterlek of een brand inje keuken die zich uitbreidt naar buren.

Als eigenaar en inwoner is het natuurlijk ook interessant om jezelf en jeeigen spullen te verzekeren. Dat kan je doen dankzij optionele dekking via eeninboedelverzekering, een diefstalverzekering die je beschermt tegen diefstal envandalisme, en/of een familiale verzekering. Op die manier ben je altijdoptimaal beschermd bij schade aan uw woning en inboedel.

Co-housing brandverzekering

Co-housing, samenhuizen, gemeenschappelijk wonen en woningdelen. Het zijn nieuwe vormen van samenwonen waarvoor je best een specifieke verzekering afsluit. Lees hier meer over co-housing.

bereken jouw Brandverzekering

Welke optionele waarborgen zijn er?

Een basis brandverzekering verzekert de schade aan het gebouw en alles wat zich in de woning bevindt en niet verplaatst kan worden. Zo is een zetel die beschadigd is door een brand niet verzekerd, maar een ingebouwde kleerkast bijvoorbeeld wel. Naast de woning zelf vallen ook de oprit, het terras en een eventuele omheining onder de minimale brandverzekering.  

Bovenop de basis brandverzekering woning kan je nog een aanvullende verzekering of optionele waarborg afsluiten waardoor je zetel wel terugbetaald zou worden door de verzekeraar. De drie meest voorkomende aanvullende verzekeringen zijn inboedelverzekering, diefstalverzekering en de rechtsbijstandverzekering voor juridische hulp. Daarnaast wordt ook de familiale verzekering vaak in combinatie met de brandverzekering afgesloten.

Ook voor deze aanvullende verzekeringen is het belangrijk om op voorhand de precontractuele informatie en de algemene voorwaarden door te nemen zodat je zeker bent van dekkingen en uitsluitingen van de polis. Als verzekeringsmakelaar helpt Hopala je hier uiteraard bij.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering kan je alle overige voorwerpen in je woning verzekeren, die niet onder de waarborg van de basis brandverzekering vallen. Met je inboedel of huisraad wordt datgene bedoeld dat je bij een verhuis kan meenemen. Denk bijvoorbeeld aan je meubels, elektrische toestellen en kledij.  

Dankzij een inboedelverzekering zal je kunnen genieten van een vergoeding na brand- of waterschade aan je persoonlijke spullen. Om de waarde van je woning en inboedel te berekenen, werken we bij Hopala altijd met een evaluatierooster. Zo voorkomen we dat je als klant onderverzekerd bent, zelfs wanneer je vergat om recente renovatiewerken of waardevolle aankopen aan te geven.

Diefstalverzekering

Bij inbraak of diefstal zal de verzekering tegen diefstal je de gestolen voorwerpen terugbetalen. Ook de schade die toegebracht is bij poging tot inbraak, inbraak, diefstal en vandalisme zal terugbetaald worden. Het is belangrijk om te weten dat verzekeraars steeds een maximumbedrag bepalen per voorwerpen. Indien je dus je waardevolle voorwerpen zoals juwelen hebt, moet je vragen de standaardbescherming van je pack diefstal uit te breiden.

Rechtsbijstandverzekering

De verzekering rechtsbijstand helpt je wanneer er een discussie ontstaat bij schade die onder je brandverzekering valt. Stel dat je bovenbuur je weigert te vergoeden voor de waterschade aan je plafond dan kan je beroep doen op je rechtsbijstand. De verzekeraar biedt je in zo'n geval administratieve en juridische hulp. Ook wanneer er beroep wordt gedaan op een advocaat neemt de verzekeraar die kosten op zich.

Een rechtsbijstand kan je afsluiten via je brandverzekeraar of via een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar, zoals Arag, D.A.S. of Euromex. Bij deze verzekeraars sluit je zogenaamde allrisk- of globale verzekeringen af. Dat houdt in dat álle geschillen gedekt worden, tenzij expliciet anders vermeld in de polis. Hierdoor ben je dus veel ruimer beschermd dan enkel de hoofdverzekering. Daarenboven liggen de vergoedingsgrenzen bij deze polissen een stuk hoger dan die van de brandverzekeraars zelf. Dat heeft opnieuw tot gevolg dat je als consument beter beschermd bent. Tot slot zorgt de onafhankelijkheid van Arag, D.A.S. en Euromex er ook voor dat je gevrijwaard blijft van eventuele belangenconflicten.

Pack tuin en zwembad

Tuinmeubilair, aanplantingen, zwembaden, zwemvijvers en jacuzzi’s vallen niet onder de brand- en of inboedelverzekering. Als je deze zaken wenst te verzekeren, zal je dat moeten doen door een bijkomende waarborg af te sluiten. De meeste verzekeraars bieden apart een Pack Tuin en een Pack Zwembad aan.

Familiale verzekering

Om jezelf en je gezin te beschermen tegen financiële gevolgen van dingen die mis lopen in je dagelijkse leven en vrije tijd kan je een familiale verzekering afsluiten. Deze polis wordt ook wel de Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Familie of BA Gezin genoemd. De familiale verzekering beschermt jou en je gezin bij schade aan derden.

Het traditionele voorbeeld voor de familiale verzekering is zoonlief die tijdens het voetballen een voetbal door het raam van de buren trapt. Maar ook wanneer je hond in de enkels van de postbode bijt of wanneer je met de fiets tegen iets of iemand aanrijdt, kan de schade verhaald worden op de familiale verzekering.

Wens je meer informatie over deze optionele waarborgen of heb je hulp nodig bij het vergelijken van je brandverzekering, neem dan gerust contact met ons op. Je kan ons bereiken via mail, telefoon of WhatsApp.

Hoeveel kost een brandverzekering voor huurders per jaar?

Huurders die via Hopala hun verzekering afsloten, betaalden gemiddeld een premie van €168 per jaar voor hun brandverzekering met een dekking voor zowel het gebouw, de inboedel, diefstal als rechtsbijstand

Voor de minimale dekking werd er gemiddeld €80 per jaar betaald. De brandverzekering prijs hangt af van een heel aantal factoren zoals onder andere de grootte van de woning, de afwerkingsgraad en de postcode.

bereken je prijs meteen online

Hoe kan ik de goedkoopste brandverzekering afsluiten?

Vergelijken loont
checkmark

Je brandverzekering vergelijken loont!

Er bestaat niet zoiets als de “goedkoopste brandverzekering”. Afhankelijk van het type woning kan het zijn dat verzekeraar A goedkoper is dan verzekeraar B. Zo kan de ene verzekeraar goedkoper zijn voor een woning van 100m², terwijl een andere verzekeraars goedkoper is indien je woning 200m² groot is. Zelf een brandverzekering vergelijking maken is dus de boodschap. Zowel voor bestaande als nieuwe contracten vind je via onze premievergelijking de beste brandverzekering voor jouw situatie. Hou bij het vergelijken van brandverzekeringen rekening met de dekkingen en uitsluitingen in de polis. Deze gegevens vind je terug in de precontractuele informatie en de algemene voorwaarden. Een brandverzekering is immers meer dan de premie alleen.
checkmark

Voordelen voor totaalklanten

Veel verzekeraars bieden hun totaalklanten extra voordelen aan. Klanten die al hun polissen onderbrengen bij dezelfde verzekeraar worden hiervoor beloond door bijvoorbeeld een maandelijkse betaling zonder administratieve meerkost of het wegvallen van de vrijstelling of franchise. Ook een extra korting op de totale premie behoort tot de mogelijkheden.
checkmark

Alarmsysteem

Veel verzekeraars geven bijkomende korting als je woning is uitgerust met een alarmsysteem. Vroeger gaven verzekeraars ook korting indien er rookmelders geïnstalleerd waren in de woning. De aanwezigheid van rookmelders is echter sinds 1 januari 2020 verplicht voor elke woning.
checkmark

Jaarlijks betalen brandverzekerings premie

Je premie jaarlijks betalen is in de meeste gevallen 5% goedkoper dan maandelijks. Voor een gespreide betaling zal de verzekeraar immers vaak een administratieve meerkost aanrekenen. De betaling van de premie in één keer voldoen is dus de boodschap.

checkmark

Geen schadegevallen

Verzekeringsnemers die geen schadegevallen hebben gehad de laatste jaren, kunnen genieten van een voordeligere premie.
checkmark

Huurder en verhuurder

Wanneer je als huurder je huurdersverzekering en optionele dekkingen afsluit bij dezelfde verzekeraar als de brandverzekering van de verhuurder, kan je in de meeste gevallen gebruik maken van een voordeeltarief.
checkmark

Korting voor nieuwbouw

Sommige verzekeraars geven extra korting indien je een nieuwe woning verzekert. De kans op schade bij een nieuwbouw woning ligt namelijk lager, dan bij oudere woningen.
Vergelijk jouw brandverzekering

Vrijstelling brandverzekering / Franchise brandverzekering

Wanneer je een schadegeval hebt, zal je als verzekeringsnemer vaak een franchise of vrijstelling moeten betalen. Deze vrijstelling is in de meeste gevallen een vast bedrag. De standaardvrijstelling in België is het geïndexeerde bedrag van 123,95 euro. De vrijstelling of franchise is gekoppeld aan de consumptieprijsindex en schommelt dus iedere maand. In mei 2021 bedraagt de vrijstelling in realiteit 268,29 euro.

Er zijn echter ook verzekeraars die werken met een lagere vaste vrijstelling. Daarnaast is het ook mogelijk dat er gewerkt wordt met een Engelse vrijstelling of dat de vrijstelling een percentage van de schadevergoeding is.

Bij de meeste verzekeraars is er ook de mogelijkheid om een brandverzekering zonder franchise af te sluiten. Deze zogenaamde nulvrijstelling gaat gepaard met een hogere verzekeringspremie. Een uitzondering daarop zijn eventuele voordelen die de verzekeraar aanbiedt aan totaalklanten: bij sommige verzekeraars valt de vrijstelling in brand weg wanneer je meerdere verzekeringscontracten hebt afgesloten bij hen.

Welke gegevens heb ik nodig om de prijs van mijn brandverzekering te berekenen?

Om de premie van je brandverzekering te berekenen hebben we slechts enkele basisgegevens nodig over je woning zoals het type woning (appartement, rijhuis of vrijstaande woning), het aantal kamers, de afwerkingsgraad (een rieten dak of marmeren badkamer zorgen bijvoorbeeld voor een meerprijs) en het adres. Door het invullen van deze gegevens bezorgen we jou meteen een offerte op maat.

Met deze informatie kan je meerdere voorstellen voor jouw brandverzekering vergelijken en onmiddellijk ook een offerte aanvragen.

Heb je hulp nodig bij de simulatie brandverzekering, contacteer ons dan gerust via mail, telefoon of WhatsApp.

Vergelijkingsscherm met meerdere voorstellen voor brandverzekeringbereken je prijs

Hoe lang duurt het om een brandverzekering af te sluiten?

Via ons vergelijkingsplatform kan je eenvoudig een simulatie brandverzekering doorlopen. Na de premievergelijking krijg je onmiddellijk een overzicht van onze offertes voor jouw brandverzekering. Wanneer je akkoord gaat met de offerte doen wij bij Hopala het nodige om je verzekeringspolis zo snel mogelijk in orde te brengen. Zo kan je vandaag de offerte aanvragen en ben je morgen verzekerd!

Bij Hopala kan je naast je brandverzekering bovendien ook je autoverzekering berekenen. Zo ben je steeds zeker van de beste verzekering!

Bij welke verzekeraars kan je jouw brandverzekering afsluiten?

Hopala werkt momenteel samen met vijf verzekeraars voor brandverzekeringen. Zo bieden we momenteel volgende producten aan:

Met deze producten focussen we ons op de zogenaamde eenvoudige risico’s, meer bepaald op de particuliere sector zoals woonhuizen en appartementen.

Uiteraard kan je ook bij de meeste andere verzekeraars terecht om een brandverzekering af te sluiten. Als consument kan je zo onder meer een AG Insurance Brandverzekering (Top Woning), Argenta Brandverzekering, Axa Brandverzekering, Belfius Brandverzekering, Ethias Brandverzekering, ING Brandverzekering, KBC Brandverzekering en Vivium Brandverzekering afsluiten.

brandverzekering berekenen

Schadegeval aangeven

Heb je schade aan uw woning als gevolg van een brand of natuurramp? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je makelaar of verzekeraar.

Klanten van Hopala kunnen deze schade aangeven via de Klantenzone of via mail, telefoon of WhatsApp op het nummer 03 376 12 08.

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik mijn brandverzekering opzeggen?

Jouw brandverzekering opzeggen kan mits inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Dit wil zeggen dat de verzekering aangetekend moet worden opgezegd ten minste drie maanden voor de vervaldag (dag waarop het contract afloopt).
Indien de verzekeraar een tariefwijziging (verhoging of verlaging) doorvoert, zijn de regels anders: Ofwel meldt de verzekeraar de tariefverhoging op het vervaldagbericht (= het verzoek tot betaling van de premie voor het volgende jaar). Je krijgt dan 3 maanden de tijd om het contract op te zeggen.
Let op: Deze verwittiging van tariefverhoging staat dan meestal op het vervaldagbericht, maar niet altijd prominent of vaak in de kleine lettertjes.

Is een brandverzekering inboedel verplicht?

Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar wel erg handig! Zo is ook je huisraad beschermt bij eventuele brand- of waterschade, denk bijvoorbeeld aan je meubels, elektrische toestellen, kledij …

Brandverzekering zonnepanelen

De installatie van zonnepanelen is vaak een flinke investering. Het is dan ook belangrijk dat deze ook mee verzekerd zijn, en dus onder de dekking van je brand- of woningpolis vallen. Dankzij een brandverzekering zijn je zonnepanelen immers beschermd bij brand, glasbreuk en storm- of hagelschade. Wanneer je zou overschakelen naar een andere verzekeraar kijk dan zeker goed na of zonnepanelen binnen de standaardwaarborgen vallen. Sommige verzekeraars zullen immers een bijpremie aanrekenen om ook je zonnepanelen te verzekeren. Bij de verzekeraars in onze portefeuille zijn jouw zonnepanelen gratis meeverzekerd.

Brandverzekering opstijgend vocht

Een brandverzekering dekt een stuk meer dan enkel brandschade. Zo kan je ook bij waterschade en stormschade beroep doen op je verzekeraar. Bij vochtproblemen kan je enkel bij je verzekeraar terecht als de oorzaak van de schade niet afkomstig is van gebreken in je eigen woning. In de specifieke situatie van opstijgend vocht zal de verzekeraar in het merendeel van de gevallen dan ook niet tussenkomen.
Enkel wanneer het opstijgend vocht te wijten is aan een overstroming of andere natuurramp of te herleiden is tot een leidinglek, moet de brandverzekering de schade vergoeden.
Belangrijk om te weten is dat de brandverzekering enkel zal tussenkomen voor de gevolgschade: zorgt een lek in het dak voor waterschade in de onderliggende kamer, dan zal de brandverzekeraar énkel tussenkomen voor de geleden schade in die kamer. De reparatie van het lek valt niet onder de dekking van de brandverzekering.

Is het verplicht om je brandverzekering af te sluiten bij je bank?

Bij het afsluiten van een woonkrediet of hypothecaire lening zal de bank je verplichten om een brandverzekering af te sluiten. De bank zal je daarbij steeds een voorstel doen van hun eigen verzekeringsproducten. Toch is het ook dan interessant om ook dan verzekeringen te vergelijken via onze brandverzekering simulatie. Het zou immers zomaar kunnen dat een andere verzekeraar je een veel interessanter voorstel doet dan de bank. Neem bij het vergelijken wel altijd  de eventuele kortingen op de rentevoet in acht wanneer je de brandverzekering zou afsluiten bij de bank zelf.

Wie betaalt de brandverzekering: huurder of verhuurder

Wanneer je eigenaar en bewoner bent van een woning is het vrij evident dat jij zelf instaat voor het afsluiten van een brandverzekering. Maar hoe zit het bij huurders en verhuurders?
Als huurder ben je in Vlaanderen en Wallonië wettelijk verplicht om een brandverzekering af te sluiten: de zogenaamde huuraansprakelijkheidsverzekering. De reden hiervoor is dat je als huurder wordt verondersteld om de woning na afloop van het huurcontract in zijn oorspronkelijke staat te kunnen teruggeven aan de verhuurder.
Als verhuurder kan je je via een brandverzekering beschermen tegen schade aan uw woning, al is dit niet wettelijk verplicht. Met een verhuurdersverzekering kan je je als verhuurder beschermen tegen schade die door de huurder werd aangericht, onbetaalde huur en een eventueel vroegtijdig vertrek van de huurder.
Naast de verplichte brandverzekering voor het gebouw zelf, kan je je als huurder en verhuurder nog bijkomstig beschermen met een inboedelverzekering, diefstalverzekering en rechtsbijstand.

Is een brandverzekering huurder verplicht?

De brandverzekering is verplicht voor huurders in Vlaanderen en Wallonië. In Brussel is het echter (nog) niet verplicht om een brandverzekering af te sluiten als huurder.

Is een brandverzekering voor een studentenkot verplicht?

Het is niet verplicht om een gehuurde studentenkamer of -kot te verzekeren tegen brand. De meeste verzekeraars zullen de huuraansprakelijkheid en eventuele inboedel- en diefstalverzekering gratis meeverzekeren binnen de afgesloten brandverzekering. Hou er rekening met dat huurgeschillen bij studentenkamers vaak niet onder de rechtsbijstand van de brandverzekeraar vallen.

Wat is afstand van verhaal?

Als huurder ben je wettelijk verplicht om een brandverzekering af te sluiten voor de woning die je huurt. Maar hoe zit het wanneer de verhuurder een optie ‘Afstand van verhaal’ of verhaalafstandsclausule inbouwt in het huurcontract?
Wanneer je huurcontract de clausule ‘Afstand van verhaal’ bevat, kan de verzekeraar van de eigenaar jou als huurder niet verantwoordelijk stellen voor eventuele schade die jij aan het gebouw hebt veroorzaakt. De eigenaar zal hiervoor een bijpremie moeten betalen bij zijn verzekeringspremie, die in de meeste gevallen wordt doorgerekend in de huurprijs.
Bij Hopala raden we je aan om altijd een eigen brandverzekering af te sluiten als huurder. Wanneer je huisbaas zijn verzekeringspremie niet tijdig betaalt of beslist een schadegeval niet aan te geven, blijf jij als huurder immers in de kou staan. Ook bij een eventuele schade aan de buren ben jij verantwoordelijk en hiervoor niet verzekerd. We adviseren huurders daarom om het volgende pakket af te sluiten:
• De verplichte huuraansprakelijkheid
• Een inboedelverzekering ter bescherming van je huisraad, bijvoorbeeld bij brand- of waterschade aan je meubels, elektrische toestellen, kledij …
• Een rechtsbijstand zodat je zeker bent van juridische hulp, bijstand en een schadevergoeding, ook als je schade opliep door een insolvente derde.
Contacteer ons

Contacteer ons!

Al klant of nog niet? Wij zijn altijd beschikbaar voor al je vragen. Jij kiest via welke weg of wanneer je graag met ons contact hebt. Wij helpen je verder.