Co-housing

Cohousing

Cohousing, samenhuizen, gemeenschappelijk wonen en woningdelen. Het zijn vormen van samenwonen die we alsmaar vaker zien. Bij gemeenschappelijk wonen leven meerdere huishoudens samen in een gebouw of gebouwencomplex. Daarbij delen ze een of meerdere leefruimten, zoals bijvoorbeeld de keuken, woonkamer, badkamer of tuin. Ieder huishouden heeft ook minimaal één eigen private ruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer).

Cohousing en kangoeroe wonen zijn ongetwijfeld de bekendste vormen van gemeenschappelijk wonen.  

Wil je meer informatie over cohousing in jouw buurt, neem dan een kijkje op volgende websites: cohousing Antwerpen, cohousing Brussel, cohousing Gent, cohousing Hasselt, cohousing Leuven.

Hoewel sommige verzekeraars al specifieke verzekeringsformules voorzien voor cohousing, is het bij de meeste verzekeringsmaatschappijen nog wachten op een echte cohousing verzekering. De uitzondering hierop is verzekeraar Flora die een verzekering heeft specifiek voor cohousers.

Bereken je premie bij flora

Cohousing brandverzekering

Woon je in een cohousing project waarin alle ruimtes zich in één enkel gebouw bevinden? Dan raden wij je aan om samen één gemeenschappelijke brandpolis af te sluiten. Ook de gemeenschappelijke inboedel kan je via deze polis laten verzekeren. Wens je ook je private goederen te verzekeren, dan kan je daarvoor een afzonderlijke verzekeringspolis afsluiten. Zorg ervoor dat de gemeenschappelijke brandverzekering en eventuele bijkomende inboedelverzekeringen bij dezelfde verzekeraar worden afgesloten. Op die manier vermijd je vervelende discussies bij een eventuele schade.

Er bestaan uiteraard nog andere vormen van gemeenschappelijk wonen. Is er bijvoorbeeld sprake van afzonderlijke private wooneenheden rond een gemeenschappelijke tuin, dan sluit je best allemaal afzonderlijk een brandverzekering af. De gemeenschappelijke ruimtes, zoals in dit voorbeeld de tuin, verzeker je dan via een aparte polis. Ook hier geldt dat je alle polissen best onderbrengt bij dezelfde verzekeraar, om problemen te vermijden in geval van schade.

cohousing huurdersverzekering

Cohousing familiale verzekering

Ook als cohouser kan je een familiale verzekering afsluiten om je te beschermen tegen de financiële gevolgen van ongelukjes in het dagelijkse leven. Door het afsluiten van een klassieke gezinspolis worden alle woningdelers aanzien als één gezin. Alle schade die zij veroorzaken aan derden zal door de verzekering gedekt zijn.

Hou er wel rekening mee dat de familiale verzekering enkel schade aan derden dekt. Schade die wordt toegebracht aan een van de andere bewoners valt hier met andere woorden niet onder. Wil je ook een verzekering die onopzettelijke schade tussen de bewoners onderling vergoedt, dan ben je verplicht om allen afzonderlijk een familiale verzekering af te sluiten. Hoewel de premies voor een eenpersoonspolis lager liggen dan die van de gezinspolis, zal de premie per persoon hiermee een stuk duurder uitkomen.

Veilig verzekerd? Enkele tips

Tip 1: Kies één verzekeraar

Sluit je meerdere brandverzekeringen af, bijvoorbeeld één voor de gemeenschappelijke ruimten en enkele voor de private inboedel van de bewoners, zorg dan dat deze allemaal bij dezelfde verzekeringsmaatschappij zijn.

Tip 2: Zet de verzekeringspolis op naam van alle huisgenoten

Door je verzekering op naam van alle bewoners te zetten, zijn jullie allemaal verantwoordelijk voor het correct afsluiten en betalen van de verzekering. Is het niet mogelijk om de polis op naam van meerdere personen te plaatsen, vraag dan om de medebewoners op te nemen in de verzekeringspolis via een aparte clausule.  

Tip 3: Goede afspraken maken goede vrienden

Als huurder is het in Vlaanderen en Wallonië is het verplicht om een huuraansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Ook als cohouser heb je die verplichting. Daarnaast is het mogelijk om als huurder je eigen inboedel bijkomend te beschermen tegen brand-, waterschade en diefstal. Je bespreekt best met alle bewoners welke waarborgen voor jullie interessant zijn. Zorg ook voor een overzichtelijk systeem waarbij je de betalingen kan opvolgen, door bijvoorbeeld een gemeenschappelijke rekening af te sluiten. Mocht er een premiebetaling niet gebeurd zijn, dan kan dit worden opgemerkt door de medebewoners.

Wanneer er nieuwe bewoners bijkomen, overloop je best samen de afspraken rond de brandverzekering. Op die manier komt niemand voor verrassingen te staan.


bereken jouw cohousing brandverzekering
Contacteer ons

Contacteer ons!

Al klant of nog niet? Wij zijn altijd beschikbaar voor al je vragen. Jij kiest via welke weg of wanneer je graag met ons contact hebt. Wij helpen je verder.