Hopala is not available without javascript
Terug naar alle vragen

De franchise in uw autoverzekering

Zoals in de meeste verzekeringscontracten zijn bepaalde dekkingen in uw autoverzekering vaak gekoppeld aan een franchise. Dat bedrag moet u sowieso betalen, ook na tussenkomst van uw verzekeraar.

Bv. u beschadigt uw spiegel tijdens het parkeren. De herstelling kost 1 000 euro. In uw omniumverzekering staat dat de franchise 5% bedraagt en minimum 200 euro is. In dat geval krijgt u dus slechts 800 euro vergoed. De overige 200 euro moet u zelf betalen.

In bepaalde gevallen kan u een contract zonder franchise afsluiten. Enkele bijzondere gevallen:

  • in een BA Autoverzekering is meestal geen franchise voorzien. Let op: uw verzekeraar kan in specifieke omstandigheden een franchise opleggen; jonge bestuurders kunnen bv. vaker enkel een verzekering met franchise krijgen;

  • in een omniumverzekering zit meestal een franchise. Er bestaan verschillende berekeningswijzen:

    • een vast bedrag;

    • een percentage van het totaalbedrag van de schade;

    • de zogenaamde ‘Engelse franchise’. In dat geval betaalt de verzekerde enkel de franchise als het bedrag van de schade een bepaald minimum bereikt.

Soms wordt uw franchise verlaagd als u de herstelling laat uitvoeren in een ‘erkende’ garage.

Wordt niet u maar een andere persoon aansprakelijk gesteld voor het ongeval, dan kan u het bedrag van uw franchise bij die persoon terugvorderen. Eventueel kan ook uw 'rechtsbijstandverzekering' tussenkomen.

  • De franchise van uw 'rechtsbijstandverzekering’ is eerder een beperking van de gevallen waarvoor de verzekering tussenkomt. De verzekeraar weigert tussen te komen wanneer het gaat om een beperkt bedrag.

Bron: FSMA - Wikifin

Gerelateerde vragen:

Wat is Omnium, Mini-Omnium en Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid?

Een autoverzekering bestaat doorgaans uit 2 onderdelen: - Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Dit onderdeel is verplicht voor elk ...
Lees Meer

Wat is persoonlijk en wat is professioneel gebruik?

Onder privégebruik worden zowel privéverplaatsingen, woon-werkverplaatsingen, als occasionele verplaatsingen in opdracht van de we...
Lees Meer