Hopala is not available without javascript
Terug naar alle vragen

Wat is Omnium, Mini-Omnium en Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid?

Een autoverzekering bestaat doorgaans uit 2 onderdelen:

- Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Dit onderdeel is verplicht voor elk voertuig in België. Deze verzekering regelt de vergoeding van schade aan anderen ten gevolge van een ongeval die jij met je voertuig hebt veroorzaakt en waarvoor jij in fout bent gesteld.  

- (Mini) Omnium

Deze verzekering is niet verplicht. Zowel de omnium verzekering als de mini-omnium verzekering  dekken de vergoeding van schade toegebracht aan je wagen door externe invloeden: brand; diefstal en vandalisme; glasbreuk; schade door natuurrampen of door aanrijding met een dier. 

Een omnium verzekering dekt, in tegenstelling tot een mini-omnium, ook de schade aan je eigen voertuig die je zelf hebt toegebracht. De verzekeraar komt tussen door middel van het terugbetalen van de herstelkosten of door een bedrag uit te keren voor de aankoop van een soortgelijke nieuwe wagen in het geval van totaal-verlies.

Gerelateerde vragen:

De franchise in uw autoverzekering

Zoals in de meeste verzekeringscontracten zijn bepaalde dekkingen in uw autoverzekering vaak gekoppeld aan een franchise. Dat bedr...
Lees Meer

Wat is persoonlijk en wat is professioneel gebruik?

Onder privégebruik worden zowel privéverplaatsingen, woon-werkverplaatsingen, als occasionele verplaatsingen in opdracht van de we...
Lees Meer