Hopala is not available without javascript
Terug naar alle vragen

Wat is een bestuurdersverzekering?

De verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) vergoedt iedere persoon die schade heeft geleden bij een ongeval...behalve de bestuurder van het voertuig.   De √©nige persoon die dus verstoken blijft van iedere vergoeding, is de bestuurder zelf. En die loopt natuurlijk op ieder ogenblik het meeste risico, want een ongeval is snel gebeurd.  Om deze leemte op te vullen, is het aangewezen naast de verplichte BA verzekering, de waarborg Autobestuurder te onderschrijven.

Als u deze waarborg onderschrijft, ontvangt u als bestuurder van het bij ons verzekerde voertuig, een vergoeding voor uw lichamelijke schade, evengoed als gelijk welk ander slachtoffer. U ontvangt derhalve vergoeding voor de schade voortvloeiend uit uw opgelopen kwetsuren: geneeskundige kosten, hospitalisatie, invaliditeit,...

Deze waarborg geldt ook als u een vervangingsvoertuig of toevallig het voertuig van een derde bestuurt. Zelfs als u tijdens uw vakantie in het buitenland een huurwagen bestuurt, kan u rekenen op onze tussenkomst.

Gerelateerde vragen:

De franchise in uw autoverzekering

Zoals in de meeste verzekeringscontracten zijn bepaalde dekkingen in uw autoverzekering vaak gekoppeld aan een franchise. Dat bedr...
Lees Meer

Wat is Omnium, Mini-Omnium en Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid?

Een autoverzekering bestaat doorgaans uit 2 onderdelen: - Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Dit onderdeel is verplicht voor elk ...
Lees Meer