Hopala is not available without javascript
Terug naar alle vragen

Ik krijg een leasingwagen van mijn werk. Hoe zit het dan met de verzekering?

Wanneer je een leasingwagen krijgt, is die gewoonlijk voorzien van een wettelijk verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) en van een dekking van de materiële schade. Wat de andere dekkingen betreft, kijk je best eens na wat wel en niet verzekerd is, zodat je weet waar je aan toe bent.

BA Auto en omnium

De BA Autoverzekering is wettelijk verplicht en wordt doorgaans door de leasingmaatschappij afgesloten. Kijk voor alle zekerheid even in het handschoenkastje of je er een geldige groene kaart vindt.

Meestal voorziet de leasingmaatschappij een dekking van de materiële schade aan de wagen met een franchise. Dat is het bedrag dat je zelf moet betalen als je schade aan de wagen veroorzaakt. Afhankelijk van wat jij met je werkgever daarover afspreekt, is het mogelijk dat jij daarvoor – helemaal of gedeeltelijk - moet instaan.

Rechtsbijstand, bijstand of hulpverlening en bestuurdersverzekering

Deze drie verzekeringen zijn niet verplicht en beschermen het eigendom van de leasingmaatschappij niet. Ze beschermen daarentegen jou bij een ongeval. Daarom is het verstandig even na te gaan of ze inbegrepen zijn, want:

  • Veel Belgen kiezen voor een luik rechtsbijstand. Die biedt juridisch advies, bemiddelt en draagt indien nodig de kosten van een rechtszaak bij een conflict na een aanrijding. 

  • De dekking bijstand of hulpverlening helpt je wanneer je wagen niet meer rijdt, al dan niet door een ongeval. 

  • Een bestuurdersverzekering dekt dan weer de lichamelijke schade van de bestuurder als die zelf aansprakelijk is voor het ongeval en hij dus niet vergoed wordt door de tegenpartij of als inzittende.

Om dat na te gaan, kan je best navraag doen bij je werkgever of de leasingmaatschappij. Allicht vind je informatie in de Car Policy van je werkgever, als die er een heeft. Of kijk gewoon in het handschoenkastje, daar ligt misschien een overzicht van je verzekeringen.

Is er geen dekking voor rechtsbijstand en bijstand of hulpverlening of geen bestuurdersverzekering? Dan kan je overwegen om daar zelf voor te zorgen. Je kan altijd beroep doen op een makelaar, agent of verzekeraar.

Bron: Assuralia

Gerelateerde vragen:

Wat is persoonlijk en wat is professioneel gebruik?

Onder privégebruik worden zowel privéverplaatsingen, woon-werkverplaatsingen, als occasionele verplaatsingen in opdracht van de we...
Lees Meer

Tegen welke risico’s kan u zich verzekeren?

Alle auto's moeten door een verplichte BA Auto gedekt zijn. Die verzekert uw aansprakelijkheid voor alle schade die u met uw wagen...
Lees Meer