Hopala is not available without javascript
Terug naar alle vragen

Komt de verzekering tussen als er te veel mensen in de wagen zitten?

De autoverzekering - om precies te zijn de bij wet verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto, kortweg B.A. Auto - biedt dekking voor alle letsels die de inzittenden oplopen, op de aansprakelijke bestuurder na. Het meisje uit het voorbeeld zal dus integraal vergoed worden voor de opgelopen letsels.

Wel is het zo dat de modelpolis, conform de wet, de verzekeringsmaatschappij het recht geeft om bij overbelasting van het voertuig een terugvordering uit te oefenen. Dat betekent dat de bestuurder in kwestie een deel van de uitkering moet terugbetalen, volgens regels die in art. 24 en 25 van de modelpolis te lezen staan.

Toch is het vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen verstandiger om geen risico's te nemen en niet meer dan één persoon per veiligheidsgordel te vervoeren (en die gordel ook te gebruiken!).

Bron: Assuralia

Gerelateerde vragen:

De franchise in uw autoverzekering

Zoals in de meeste verzekeringscontracten zijn bepaalde dekkingen in uw autoverzekering vaak gekoppeld aan een franchise. Dat bedr...
Lees Meer

Wat is Omnium, Mini-Omnium en Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid?

Een autoverzekering bestaat doorgaans uit 2 onderdelen: - Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Dit onderdeel is verplicht voor elk ...
Lees Meer