Hopala is not available without javascript
Terug naar alle vragen

Wat gebeurt er indien mijn 14-jarige zoon buiten mijn medeweten een ongeval veroorzaakt met mijn auto?

Jouw verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zal alle slachtoffers vergoeden, zowel derden (alle personen of instellingen die lichamelijke of stoffelijke schade hebben geleden) als de passagiers in het voertuig dat jouw zoon bestuurde. Deze passagiers worden als zwakke weggebruikers beschouwd en dus automatisch vergoed voor hun lichamelijke letsels.

Volgens de verplichte modelovereenkomst Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto heeft je verzekeraar het recht  verhaal uit te oefenen tegen jezelf als verzekeringnemer en tegen jouw zoon omdat hij niet de leeftijd heeft bereikt om een auto te besturen.  Dat verhaal is wel beperkt. De verzekeraar kan de schadevergoedingen (gerechtskosten en intresten inbegrepen) tot 10.412 euro in zijn geheel verhalen en voor de helft tot 30.967 euro maximum.

De schade die jouw zoon oploopt is uiteraard niet vergoed en zelfs indien je een omniumverzekering hebt afgesloten voor jouw voertuig, zijn de omstandigheden wellicht een uitsluitingsgrond.

Gerelateerde vragen:

De franchise in uw autoverzekering

Zoals in de meeste verzekeringscontracten zijn bepaalde dekkingen in uw autoverzekering vaak gekoppeld aan een franchise. Dat bedr...
Lees Meer

Wat is Omnium, Mini-Omnium en Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid?

Een autoverzekering bestaat doorgaans uit 2 onderdelen: - Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Dit onderdeel is verplicht voor elk ...
Lees Meer