Terug naar alle vragen

Ben ik verplicht het voertuig te laten herstellen na een ongeval in recht?

 "De auto van mijn echtgenote is door een andere weggebruiker aangereden. Mijn echtgenote is niet aansprakelijk. Een expert heeft het bedrag van de schade bepaald. Ben ik verplicht het voertuig te laten herstellen? Zo niet, wat ontvang ik dan in vergelijking met het bestek van de expert? PS: wij willen de auto verkopen en twijfelen of we die nog laten herstellen."

Vroeger voerde de deskundige de expertise van een door een verkeersongeval beschadigd voertuig uit in een door de eigenaar van het voertuig gekozen werkplaats.

In zoverre de tarieven van garage tot garage kunnen verschillen, gebeurde het vrij vaak dat de expert een eerste bedrag vaststelde dat overeenkwam met wat de herstelling zou kosten in de garage waar de expertise was verricht, en een tweede - lager - bedrag dat overeenkwam met de "beste prijs" waartegen de herstelling elders volgens de regels van de kunst kon worden uitgevoerd.

Dat tweede bedrag werd uitbetaald als de eigenaar niet liet herstellen.

Dat mechanisme van de "dubbele schatting" is uitgehold doordat het enerzijds veeleer een gewoonte dan een altijd gerechtvaardigd alternatief was geworden en anderzijds niet goed door het publiek begrepen werd.

Sinds 1992 wordt weer het principe gehanteerd dat met een schade één welbepaalde vergoeding overeenkomt. Niets belet dus dat een slachtoffer van een ongeval blijft rijden in een auto met een kras of een deuk en dat hij de schadevergoeding, die bepaald is op grond van de expertise in een door de eigenaar gekozen werkplaats, in zijn zak steekt, zonder dat er sprake is van enig misbruik.

Je bent dus niet verplicht het voertuig te laten herstellen: het staat je vrij het in zijn huidige staat te verkopen en voor het overige naar goeddunken te beschikken over de door de verzekering toegekende vergoeding.

In de omniumverzekering geldt dat principe niet en moet men zich baseren op de contractuele bepalingen (terugbetaling van de schade op vertoon van de herstellingsfactuur).

Bron: Assuralia

Gerelateerde vragen:

Geen artikels gevonden