Terug naar alle vragen

Wat te doen bij schade?

U bent geen superheld! Denk in elke situatie in de eerste plaats aan uw eigen veiligheid. Verwittig daarna uw verzekeraar. Een praktische leidraad.

Wat doet u het eerst?

Maakten hagelstenen gaten in het glas van uw veranda? Ontdekt u een beginnende brand in uw keuken wanneer u terugkomt van de supermarkt? Probeer alleen in te grijpen als u zelf geen gevaar loopt. Verwittig indien nodig de brandweer.

De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om het risico op schade te beperken. Loopt bv. uw kelder onder water, dan bent u verplicht uw bezittingen uit de kelder weg te halen en te redden wat nog te redden valt.

Heeft u de situatie opnieuw onder controle, neem dan contact op met een vakman om dringende en voorlopige herstellingen uit te voeren als dat nodig is. Zo kan u de schade aan uw woning beperken. De uurlonen die u betaalt, worden door uw verzekering gedekt.

Werd u het slachtoffer van een inbraak? Alarmeer de politie! Die komt ter plaatse om de inbraak vast te stellen en uit te leggen wat u verder kan ondernemen. De agenten bezorgen u ook een proces-verbaal van uw verklaringen.

De volgende stappen

U bent verplicht schade zo vlug mogelijk aan uw verzekeraar te melden.

Uw verzekeraar moet snel en nauwkeurig inschatten op welke schadevergoeding u recht heeft.

Bezorg hem volgende informatie:

  • foto’s van de schade (na overstroming of brand);
  • foto’s van de gestolen voorwerpen, de beschadigde deuren en ramen en het proces-verbaal van de politie (na inbraak);
  • een volledige lijst van de beschadigde of gestolen eigendommen en (indien mogelijk) hun aankoopfacturen.

De expertise

Nadat u uw verzekeraar alle nodige informatie bezorgd heeft, stelt die een expert aan. Die komt bij u thuis de schade vaststellen. Op basis van zijn rapport berekent uw verzekeraar de schadevergoeding. Vindt u dat het bedrag te laag is, dan kan u een tegenexpertise aanvragen. Die tegenexpert kan om het even welke vakman zijn die u onderbouwd advies kan verlenen. U kan een tegenexpert aanstellen in overleg met uw verzekeraar. Is er onenigheid over de conclusies van de tegenexpert? Dan kunnen beide experten een derde expert aanwijzen. De drie experten beslissen dan bij meerderheid van stemmen over de conclusies in het dossier. De kosten voor bijkomende expertises worden door de verzekeraar voorgeschoten en moeten uiteindelijk betaald worden door wie in het ongelijk wordt gesteld.

De schadevergoeding

Behalve in uitzonderlijke gevallen (als de verzekeraar bv. niet de nodige bewijsstukken ontving), heeft uw verzekeraar 30 dagen de tijd om uw schadevergoeding uit te betalen als u akkoord gaat over het bedrag. Wil u een tegenexpertise laten uitvoeren? Dan moet die plaatsvinden binnen de 90 dagen nadat u uw verzekeraar daarover informeerde. De schadevergoeding wordt in principe op uw rekening gestort binnen de 30 dagen na afronding van alle expertises (met inbegrip van de tegenexpertises). Of anders binnen de 30 dagen nadat de schadevergoeding werd vastgesteld. Vergeet niet dat uw verzekeraar bij het berekenen van uw schadevergoeding rekening houdt met het bedrag van uw franchise.

Bron: FSMA - Wikifin

Gerelateerde vragen:

Geen artikels gevonden