Bedrijfswagen inruilen voor privéwagen: wat met de verzekering?

Faq
3 minuten leestijd
<figure class="image regular "><picture style=""><source srcset="https://images.storychief.com/account_15021/unsplash-image_b56f1495c94627629adc2a9a96318c0c_800.jpg 1x, https://images.storychief.com/account_15021/unsplash-image_b56f1495c94627629adc2a9a96318c0c_1600.jpg 2x" media="(max-width: 768px)" /><source srcset="https://images.storychief.com/account_15021/unsplash-image_b56f1495c94627629adc2a9a96318c0c_800.jpg 1x, https://images.storychief.com/account_15021/unsplash-image_b56f1495c94627629adc2a9a96318c0c_1600.jpg 2x" media="(min-width: 769px)" /><img style="" alt="Van bedrijfswagen naar privéwagen? Lees alles over de verzekering!" src="https://images.storychief.com/account_15021/unsplash-image_b56f1495c94627629adc2a9a96318c0c_800.jpg" /></picture></figure><p>Een bedrijfswagen inruilen voor een privéwagen verloopt zoals bij andere aankopen van wagens. De verzekering wordt dan afgesloten voor de privéwagen, ongeacht de formule die je voor je bedrijfswagen kreeg. <strong>De enige uitzondering is wanneer je de bedrijfswagen overhemelt naar de privésfeer</strong>. In dat geval wordt de verzekering losgekoppeld van je bedrijf en valt het onder je individuele verantwoordelijkheid. Ook hier kunnen er nog veranderingen ontstaan in vergelijking met de verzekering voor je bedrijfswagen. Je licht opsteken bij je verzekeraar doet dus zeker geen kwaad. Nog niet zeker wat je nu precies moet doen? Lees ons overzicht en kom te weten hoe het allemaal in zijn werk gaat.</p><h4 id="cenaa"><strong><a href="#4rqsu">Ik wil mijn bedrijfswagen inruilen voor een privéwagen</a><br/><a href="#67fmv">Ik wil mijn bedrijfswagen tot privéwagen maken</a></strong></h4><p><strong>TL;DR</strong></p><ul><li>Bedrijfswagen ≠ Salariswagen</li><li>Bedrijfswagen inruilen voor privéwagen? Aparte verzekering afsluiten voor nieuwe wagen!</li><li>Bedrijfswagen omzetten in privéwagen? Verzekering loopt gewoon door</li><li> Vergelijk verzekeringen altijd op voorhand online</li></ul><h2 id="4rqsu"><strong>Ik wil mijn bedrijfswagen inruilen voor een privéwagen</strong></h2><p>Onder bedrijfswagen verstaan we een wagen die wordt gebruikt in dienst van het bedrijf. Daarmee bedoelen we, bijvoorbeeld, een camionette voor het vervoer van materiaal. Of een wagen die je gebruikt om naar klanten te rijden. Vaak is dit het geval bij zelfstandigen. <strong>De quasi-naamgenoten ‘salariswagens’ vallen hier dus niet onder omdat die een alternatief voor loonsverhoging zijn</strong>. Als je wil weten hoe je moet overschakelen van een salariswagen op een eigen wagen kan je <a target="_blank" href="https://www.hopala.be/info/wat-is-voordeliger-salariswagen-of-eigen-wagen">hier </a>terecht.</p><p>Heb jij een bedrijfswagen en wil je deze vervangen door een privéwagen? Veel speciale regelingen zijn er dan niet. D<strong>e verzekering op je bedrijfsauto vervalt vanaf je jezelf als eigenaar hebt uitgeschreven bij de <u><a href="https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen">DIV</a></u></strong>. Dat kan als je je wagen verkoopt aan een externe persoon - hetzij een handelaar of particulier. Wanneer je daarna een nieuwe wagen koopt voor privégebruik kan je altijd naar dezelfde verzekeraar gaan, maar de kosten zullen waarschijnlijk niet hetzelfde zijn. Omdat de wagen nu een ander doel heeft (en wellicht ook andere karakteristieken) zal je premie herrekend worden. </p><p>Bij de privéwagen zal de verzekering van de bedrijfswagen dus weinig invloed hebben. <strong>Alleen je rijervaring en schadeverleden tellen mee en hebben dus ook invloed op je premie</strong>. Om te weten hoeveel die uiteindelijk bedraagt, kan je terecht bij <u><a href="https://www.hopala.be/autoverzekering">online tools om verzekeringen te vergelijken</a></u>. Zo kan je manoeuvreren doorheen de mogelijkheden en een passende formule kiezen die je nieuwe privéwagen van alle bescherming voorziet.</p><figure class="image regular "><picture style=""><source srcset="https://images.storychief.com/account_15021/tweet_ee2204fc97ee8db5b98cdc6a5067cd1f_800.JPG 1x" media="(max-width: 768px)" /><source srcset="https://images.storychief.com/account_15021/tweet_ee2204fc97ee8db5b98cdc6a5067cd1f_800.JPG 1x" media="(min-width: 769px)" /><img style="" alt="" src="https://images.storychief.com/account_15021/tweet_ee2204fc97ee8db5b98cdc6a5067cd1f_800.JPG" /></picture><figcaption>Wees niet zoals David, blijf niet met lege handen achter</figcaption></figure><h2 id="67fmv"><strong>Ik wil mijn bedrijfswagen tot privéwagen maken</strong></h2><p><em>Don’t fix it unless it’s broken. </em>Waarom een andere wagen nemen als je blij bent met wat je hebt? Als je de bedrijfswagen niet langer voor je werk nodig hebt, is het voor veel mensen aantrekkelijk om hem over te zetten naar het privé statuut. Hem van het bedrijf naar privégebruik over te dragen is vrij simpel. <strong>Het enige wat je moet doen is stoppen met de kosten af te trekken van je belastingen.</strong> <u><a href="https://ondernemingsdatabank.indicator.be/fiscaal/afgeschreven_zaken_verkopen__belastingvrij__/VLTAHDAR_EU050504">Zo mag je bijvoorbeeld de BTW op onderhoudsfacturen niet langer terugvragen van de belastingen</a></u>. Daarna beschouwt de overheid het ook als jouw persoonlijke wagen en hoef je verder niets te regelen.</p><p>Wat de verzekering betreft, verandert er eveneens weinig. Omdat het dezelfde wagen is, loopt die door, of het nu als bedrijf- of privéwagen wordt gebruikt. Wel kan het dat je verzekeraar toch een verandering in je premie doorvoert. Dit voornamelijk omdat de wagen nu een ander doel heeft dan ervoor. <strong>Daarom hameren we er nogmaals op dat je de gegevens van de wagen online best invult en verzekeringen met elkaar vergelijkt</strong>. Alleen zo vermijd je een te hoge kost bij de overgang naar een privéwagen. </p> <div class="w-embed w-script"> <!-- strchf script --> <script> if(window.strchfSettings === undefined) window.strchfSettings = {}; window.strchfSettings.stats = {url: "https://hopala.storychief.io/nl/bedrijfswagen-inruilen-voor-privewagen-wat-met-de-verzekering?id=528943335&type=26",title: "Bedrijfswagen inruilen voor privéwagen: wat met de verzekering?",id: "c592974e-8586-458b-8315-f2be91305321"}; (function(d, s, id) { var js, sjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {window.strchf.update(); return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://d37oebn0w9ir6a.cloudfront.net/scripts/v0/strchf.js"; js.async = true; sjs.parentNode.insertBefore(js, sjs); }(document, 'script', 'storychief-jssdk')) </script> <!-- End strchf script --></div>

Gerelateerde artikels

Mijn werkgever wil dat ik mijn privé-wagen voor beroepsdoeleinden gebruik. Levert dat een probleem op voor de verzekering?
Faq
2 min leestijd

Mijn werkgever wil dat ik mijn privé-wagen voor beroepsdoeleinden gebruik. Levert dat een probleem op voor de verzekering?

Voor de verzekeraar is het erg belangrijk om te weten welk soort gebruik er van een voertuig gemaakt wordt. Voor gebruik voor beroepsdoeleinden geldt doorgaans een hogere premie, meestal door een hogere bonus-malusgraad toe te passen bij het sluiten van de overeenkomst.