MYTHE | "Stilzwijgende verlenging en opzegtermijn van 3 maanden is in het belang van de consument"

Weetjes
4 minuten leestijd
<figure class="image regular "><picture style=""><source srcset="https://images.storychief.com/account_15021/Blog_Stilzwijgende-verlenging_Opzegtermijn_3a8a9aa63e155d308cfb4d03de632014_800.jpg 1x" media="(max-width: 768px)" /><source srcset="https://images.storychief.com/account_15021/Blog_Stilzwijgende-verlenging_Opzegtermijn_3a8a9aa63e155d308cfb4d03de632014_800.jpg 1x" media="(min-width: 769px)" /><img style="" alt="Stilzwijgende verlenging en opzegtermijn van 3 maanden is in het belang van de consument" src="https://images.storychief.com/account_15021/Blog_Stilzwijgende-verlenging_Opzegtermijn_3a8a9aa63e155d308cfb4d03de632014_800.jpg" /></picture></figure><p><strong>In de nieuwe online serie &#x27;Mythes&#x27; gaat Hopala op zoek naar mythes, mysteries of sterke verhalen over de verzekeringswereld. Vandaag nemen we de stelling &quot;Stilzwijgende verlenging en opzegtermijn van 3 maanden is in het belang van de consument&quot; onder de loep.</strong></p><p>Voor wie de termen ‘stilzwijgende verlenging’ en ‘opzegtermijn van 3 maanden’ nog wat vreemd klinken een kleine opfrissing:</p><p>- Stilzwijgende verlenging: jouw verzekering wordt na elke termijn van 1 jaar verlengd met nog eens een jaar, <strong>zonder dat je daar actief toestemming voor hoeft te geven</strong>. Dit staat wel in de overeenkomst van je verzekering, maar je moet niet steeds op het einde van je termijn goedkeuring geven voor de verlenging van je contract. Dat gebeurt met een stilzwijgende verlenging automatisch.</p><p>- Opzegtermijn van 3 maanden: wanneer je jouw verzekering wilt opzeggen, dien je dat <strong>minstens 3 maanden voor het einde van jouw contract</strong> aan te vragen. Doe je dat niet of te laat, dan wordt jouw contract automatisch stilzwijgend verlengd.</p><p>Nu je beide termen terug onder de knie hebt, is het tijd om te kijken of die regels wel degelijk in het belang van de consument opgesteld zijn.</p><figure class="image regular "><picture style=""><source srcset="https://images.storychief.com/account_15021/Blog_Stilzwijgende-verlenging_Opzegtermijn_Gym_2417f4258ef4b34f710eba9a09724623_800.jpg 1x, https://images.storychief.com/account_15021/Blog_Stilzwijgende-verlenging_Opzegtermijn_Gym_2417f4258ef4b34f710eba9a09724623_1600.jpg 2x" media="(max-width: 768px)" /><source srcset="https://images.storychief.com/account_15021/Blog_Stilzwijgende-verlenging_Opzegtermijn_Gym_2417f4258ef4b34f710eba9a09724623_800.jpg 1x, https://images.storychief.com/account_15021/Blog_Stilzwijgende-verlenging_Opzegtermijn_Gym_2417f4258ef4b34f710eba9a09724623_1600.jpg 2x" media="(min-width: 769px)" /><img style="" alt="De stilzwijgende verlenging is ook van toepassing op jouw abonnement bij de fitness." src="https://images.storychief.com/account_15021/Blog_Stilzwijgende-verlenging_Opzegtermijn_Gym_2417f4258ef4b34f710eba9a09724623_800.jpg" /></picture><figcaption>De stilzwijgende verlenging is ook van toepassing op jouw abonnement bij de fitness.</figcaption></figure><h2 id="5o83j">Stilzwijgende verlenging: niet alleen in verzekeringswereld</h2><p>De stilzwijgende verlenging is niet enkel in de verzekeringswereld een bekend begrip. Er zijn veel andere contracten waar dit in verweven zit. Denk aan <strong>abonnementen</strong> bij de sportschool, je gas- en elektriciteitscontract, internetabonnementen of domeinnamen, tijdschriften...</p><p><strong>Veel consumenten zijn geïrriteerd door deze regeling</strong> omdat ze vergeten dat ze eraan verbonden zijn of omdat ze er weinig tot geen gebruik van maken, zoals de sportschool waar je enkel in januari naartoe ging. Dat beseffen ze bij de overheid nu ook en ze willen de consument beschermen.</p><p>Zo kan je nu na de eerste stilzwijgende verlenging, de overeenkomst opzeggen zonder verbrekingsvergoeding, als dit binnen de twee maanden gebeurt. <strong>Echter werkt dit niet zo bij (auto)verzekeringen.</strong></p><figure class="image regular "><picture style=""><source srcset="https://images.storychief.com/account_15021/Blog_Stilzwijgende-verlenging_Opzegtermijn_Kalender_8339cf0a43929ef1ec45708b88156143_800.jpg 1x, https://images.storychief.com/account_15021/Blog_Stilzwijgende-verlenging_Opzegtermijn_Kalender_8339cf0a43929ef1ec45708b88156143_1600.jpg 2x" media="(max-width: 768px)" /><source srcset="https://images.storychief.com/account_15021/Blog_Stilzwijgende-verlenging_Opzegtermijn_Kalender_8339cf0a43929ef1ec45708b88156143_800.jpg 1x, https://images.storychief.com/account_15021/Blog_Stilzwijgende-verlenging_Opzegtermijn_Kalender_8339cf0a43929ef1ec45708b88156143_1600.jpg 2x" media="(min-width: 769px)" /><img style="" alt="" src="https://images.storychief.com/account_15021/Blog_Stilzwijgende-verlenging_Opzegtermijn_Kalender_8339cf0a43929ef1ec45708b88156143_800.jpg" /></picture><figcaption><strong>Aan de opzegtermijn van 3 maanden komt in de toekomst mogelijk verandering.</strong></figcaption></figure><h2 id="50jdn">Opzegtermijn van 3 maanden</h2><p>Bij autoverzekeringen moet je dus voldoen an de opzegtermijn van 3 maanden (voor het einde van je contract). Maar <strong>er is mogelijk verbetering op komst</strong>! <a target="_blank" href="https://www.schuermans-law.be/nl/nieuws/verzet-tegen-stilzwijgende-verlenging-van-verzekeringsovereenkomsten">Begin januari 2019 werd een wetsvoorstel ingediend om deze problematiek aan te pakken</a>. Hierdoor zou er een <strong>versoepeling</strong> komen op <strong>de manier waarop</strong> je jouw verzekering moet opzeggen en de opzegtermijn.</p><p>Het is wachten op een <strong>Koninklijk Besluit</strong> (KB) die de wet zal bekrachtigen voor je hier als consument van kan genieten. Echter is er weinig draagkracht voor dit voorstel en kan het op enkele politieke tegenstanders rekenen. Het is dus helemaal niet zeker of en wanneer dit erdoor zal komen.</p><p>Mocht het er wel doorkomen, dan zal het probleem van de <strong>opzegtermijn opgelost</strong> zijn, maar <strong>blijft de stilzwijgende verlenging wel bestaan</strong>. Dit heeft zowel <strong>voor- als nadelen</strong>. Het grootste voordeel is dat je <strong>zelf niets hoeft te doen</strong> om verzekerd te blijven. Zo hoef jij je, buiten de factuur, geen zorgen te maken en ben je steeds verzekerd.</p><p>Het <strong>nadeel</strong> is dat je steeds bij dezelfde verzekeraar blijft en jouw verzekering jaar na jaar ongewijzigd blijft. <strong>Zo mis je mogelijk andere voordelen of acties </strong>door je autoverzekering op te zeggen (LINK NAAR WIKI!) en op een aantrekkelijker voorstel in te gaan.</p><h2 id="r3is">Een voorbeeld uit de praktijk</h2><p>Ben je nog mee? Mogelijk niet. Onze ervaring bij Hopala is dat geen enkele consument <strong>deze werkwijze kent, begrijpt of zelfs aanvaardt</strong>. Waar is het belang van de consument in deze aanpak van opzegtermijn, vragen wij onszelf af? Volg even onderstaand voorbeeld mee.</p><figure class="image regular "><picture style=""><source srcset="https://images.storychief.com/account_15021/Blog_Mythe_Stilzwijgende-verlenging_d51ebc095c2e059332ebffd16dd5923d_800.jpg 1x, https://images.storychief.com/account_15021/Blog_Mythe_Stilzwijgende-verlenging_d51ebc095c2e059332ebffd16dd5923d_1600.jpg 2x" media="(max-width: 768px)" /><source srcset="https://images.storychief.com/account_15021/Blog_Mythe_Stilzwijgende-verlenging_d51ebc095c2e059332ebffd16dd5923d_800.jpg 1x, https://images.storychief.com/account_15021/Blog_Mythe_Stilzwijgende-verlenging_d51ebc095c2e059332ebffd16dd5923d_1600.jpg 2x" media="(min-width: 769px)" /><img style="" alt="" src="https://images.storychief.com/account_15021/Blog_Mythe_Stilzwijgende-verlenging_d51ebc095c2e059332ebffd16dd5923d_800.jpg" /></picture><figcaption>De combinatie van de opzegtermijn met de stilzwijgende verlenging zorgt ervoor dat je soms heel wat spaarinkomsten misloopt.</figcaption></figure><p>Een maand voor de start van het volgende jaar van zijn contract, krijgt een klant zijn verzekeringsfactuur in de bus van 375 euro per jaar. Hij heeft de slimme reflex om die premie eens <a target="_blank" href="https://www.hopala.be/autoverzekering-vergelijken">te vergelijken bij Hopala</a>. Uit die vergelijking krijgt hij een verzekeringsvoorstel voor 250 euro.</p><p>De klant is blij en denkt al na wat hij kan doen met die <strong>125 euro per jaar extra</strong>. De <strong>ontgoocheling</strong> is echter groot wanneer hij ontdekt dat hij <strong>dit jaar niet meer kan overstappen</strong> omdat zijn contract stilzwijgend verlengd werd. Hij moet nog 13 maanden wachten om te kunnen besparen, en loopt zo dus 125 euro mis.</p><p>Bij Hopala kunnen we niet uitleggen dat die regelgeving in het belang van de consument is. <strong>Wij ijveren daarom voor een consumentvriendelijkere en eenvoudigere manier van opzeggen</strong>. Ons voorstel is deze: als je jouw autoverzekering opzegt, hang je nog maximaal 3 maanden aan je verzekering vast.</p><p>Op die manier behoudt men de opzegtermijn van 3 maanden, maar hangt de consument uit het voorbeeld geen 10 extra maanden meer vast aan een contract waar hij van af wil.</p><h2 id="8letc"><strong>Mythe bevestigd of ontkracht?</strong></h2><p>&quot;Stilzwijgende verlenging en opzegtermijn van 3 maanden is in het belang van de consument.&quot; - <strong>BEVESTIGD &amp; ONTKRACHT</strong></p><p>Het is nog wachten op een Koninklijk Besluit die de <strong>opzegtermijn</strong> zal versoepelen, want die is <strong>zeker niet in het belang van de consument</strong>. De mythe is dus <strong>gedeeltelijk ontkracht</strong>. </p><p>Wat wel <strong>enigszins voordelig is voor de consument</strong>, is de <strong>stilzwijgende verlenging</strong>. Zo hoef jij zelf weinig tot geen actie te ondernemen. Daarom wordt de mythe ook <strong>deels bevestigd</strong>.</p><p>Wel hang je dan steeds aan dezelfde voorwaarden vast, terwijl je mogelijk heel wat geld kan besparen door na elke termijn <strong>van verzekeraar te veranderen</strong>. Dat is iets waar Hopala je bij kan helpen. Wij schuimen steeds de markt voor jou af om je de beste deals te geven. <a target="_blank" href="https://www.hopala.be/autoverzekering-vergelijken">Doe nu zelf de test</a>!</p> <div class="w-embed w-script"> <!-- strchf script --> <script> if(window.strchfSettings === undefined) window.strchfSettings = {}; window.strchfSettings.stats = {url: "https://hopala.storychief.io/nl/mythe-stilzwijgende-verlenging-en-opzegtermijn-van-3-maanden-is-in-het-belang-van-de-consument?id=1096028979&type=26",title: "MYTHE | &quot;Stilzwijgende verlenging en opzegtermijn van 3 maanden is in het belang van de consument&quot;",id: "c592974e-8586-458b-8315-f2be91305321"}; (function(d, s, id) { var js, sjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {window.strchf.update(); return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://d37oebn0w9ir6a.cloudfront.net/scripts/v0/strchf.js"; js.async = true; sjs.parentNode.insertBefore(js, sjs); }(document, 'script', 'storychief-jssdk')) </script> <!-- End strchf script --></div>

Gerelateerde artikels

Partner als tweede chauffeur: hoe zit dat met de verzekering?
Weetjes
2 min leestijd

Partner als tweede chauffeur: hoe zit dat met de verzekering?

Jonge stelletjes delen steeds vaker één auto. Maar hoe wordt de autoverzekering geregeld met zo'n tweede chauffeur? Alle vragen beantwoorden we hier!

MYTHE | "Ik heb geen verzekering nodig want mijn wagen staat stil"
Weetjes
2 min leestijd

MYTHE | "Ik heb geen verzekering nodig want mijn wagen staat stil"

Vandaag nemen we de stelling "Ik heb geen verzekering nodig want mijn wagen staat stil" onder de loep.

Online verzekeren: dit zijn 5 dingen die je moet weten
Weetjes
2 min leestijd

Online verzekeren: dit zijn 5 dingen die je moet weten

Hoewel alles zich steeds meer via het internet afspeelt, zijn er nog steeds heel wat mensen die online betalingen en verzekeringen wantrouwen. Dat is nergens voor nodig. Je online verzekeren is zeer betrouwbaar en voordelig. Aan de hand van 5 vragen en antwoorden, leggen we uit waarom dat zo is.