Wat dekt de rechtsbijstandverzekering?

Faq
3 minuten leestijd
<p>De rechtsbijstandsverzekering geeft je in de eerste plaats de mogelijkheid om je te informeren over je rechten.</p><p>Daarnaast biedt zij financiële bescherming bij een aantal geschillen: betwistingen over belastingen, vastgoed, voertuigen, woningen, uw BA Familiale, bij problemen met uw werkgever, …</p><p>De financiële bescherming heeft betrekking op de kosten om het conflict op te lossen: verzending van brieven, aangetekende brieven, telefoongesprekken, opzoekwerk, ereloonkosten voor experts of advocaten, gerechtelijke of buitengerechtelijke procedurekosten, …</p><p>Let op: een rechtsbijstandsverzekering dekt de kosten die voortvloeien uit de gerechtelijke procedures, maar niet de schadevergoeding die u moet betalen als je aansprakelijk wordt gesteld voor het geschil. Daarvoor dienen uw andere verzekeringen, zoals uw BA Familiale, uw woonverzekering of uw BA Auto.</p><h3 id="8v1v6">Voorbeeld:</h3><p>Stel: in je huis breekt brand uit en de vlammen slaan over op de woning van je buren. De aangestelde expert kan aantonen dat je de gastoevoer van je oven vergat dicht te draaien. Je bent dus verantwoordelijk voor de brand bij je buur. Expertise- en dossierkosten: 2 000 euro. Kosten voor de herstellingen bij je buren: 20 000 euro. Uw rechtsbijstandsverzekering draagt de kosten voor je verdediging en de dossierkosten (2 000 euro). De kosten voor de schade aan het huis van je buren (20 000 euro) kan je eventueel terugkrijgen via uw woonverzekering.</p><h3 id="94bc7">Minnelijke schikking of juridische procedure?</h3><p>Je rechtsbijstandsverzekering zal eerst proberen tot een minnelijke schikking te komen. Op die manier worden trouwens veel dossiers afgehandeld. Verzekeraars die een rechtsbijstandsverzekering aanbieden, hebben gespecialiseerde medewerkers die gewoon zijn discussies te voeren en te onderhandelen over minnelijke schikkingen waar iedereen beter van wordt.</p><p>Pas als er geen minnelijke schikking wordt bereikt, zal je verzekeraar je helpen om de zaak via de rechtbank te regelen.</p><p>Een van de kenmerken van een rechtsbijstandsverzekering is dat je vrij kan kiezen wie jouw belangen verdedigt, en wie daarvoor bekwaam is (bv. een advocaat). Je krijgt die vrije keuze in twee soorten situaties:</p><ul><li>situatie 1: je bent het niet eens met je verzekeraar over de manier waarop het schadegeval moet worden afgehandeld. Je verzekeraar is er bv. van overtuigd dat er geen oplossing in je voordeel kan worden gevonden, terwijl jij denkt de zaak wel degelijk te kunnen winnen. In zo’n geval kan je het advies van een advocaat naar keuze vragen. Dan zijn er twee mogelijkheden:</li><li>de advocaat die je raadpleegt, geeft je verzekeraar gelijk. Je betaalt dan 50% van de advocaatkosten, je rechtsbijstandsverzekering betaalt de andere 50%. Besluit je toch een proces aan te spannen, dan betaal je je advocaat zelf. Indien je de zaak alsnog wint, draait de verzekeraar uiteindelijk toch op voor de advocaatkosten;</li><li>de advocaat die je raadpleegt, geeft de verzekeraar ongelijk en je onderneemt verdere stappen tegen de persoon die u verantwoordelijk acht. De verzekeraar betaalt dan alle advocaatkosten en daarna ook alle gerechtelijke kosten en dossierkosten;</li><li>situatie 2: je raakt verwikkeld in een gerechtelijke procedure,</li><li>ofwel een gerechtelijke procedure die in overleg met je verzekeraar werd aangespannen tegen iemand die jou schade berokkende;</li><li>ofwel een strafprocedure die tegen jou werd ingesteld.</li></ul><p>In het kader van zo’n gerechtelijke procedure heb je het recht je advocaat vrij te kiezen. Ken jezelf geen advocaat, dan kan je verzekeraar je daarover advies geven.</p><h3 id="5huet">Welke beperkingen heeft een rechtsbijstandverzekering?</h3><p>Je verzekeraar kan bepaalde soorten betwistingen uitsluiten. Doorgaans gaat het daarbij om betwistingen in het kader van bouwwerken of van een echtscheiding. Je kan je verzekeraar echter vragen zijn dekkingen uit te breiden tot andere betwistingen die niet in de standaardovereenkomsten zijn opgenomen. Je zal dan wel een extra premie moeten betalen.</p><p>Ook sommige kosten worden uitgesloten. Boetes worden bv. nooit door een rechtsbijstandsverzekering gedekt.</p><p>Daarnaast heeft zo’n verzekering dikwijls een interventiedrempel. Dan weigert de verzekeraar tussenbeide te komen als de betwisting een bepaald bedrag overschrijdt. Meestal komt de verzekeraar niet tussenbeide als de betwisting niet meer dan 250 euro betreft.</p><p>Bron: FSMA - Wikifin</p> <div class="w-embed w-script"> <!-- strchf script --> <script> if(window.strchfSettings === undefined) window.strchfSettings = {}; window.strchfSettings.stats = {url: "https://hopala.storychief.io/nl/wat-dekt-de-rechtsbijstandverzekering?id=182196012&type=26",title: "Wat dekt de rechtsbijstandverzekering?",id: "c592974e-8586-458b-8315-f2be91305321"}; (function(d, s, id) { var js, sjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {window.strchf.update(); return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://d37oebn0w9ir6a.cloudfront.net/scripts/v0/strchf.js"; js.async = true; sjs.parentNode.insertBefore(js, sjs); }(document, 'script', 'storychief-jssdk')) </script> <!-- End strchf script --></div>

Gerelateerde artikels

Hoe wordt de premie van mijn autoverzekering berekend?
Faq
2 min leestijd

Hoe wordt de premie van mijn autoverzekering berekend?

Waarom zijn er goedkope autoverzekeringen en dure? En hoe kan de premie van je autoverzekering stijgen? Wel, het antwoord op deze vragen kan liggen bij je verzekeraar maar is soms ook bij jezelf te vinden.

Hoe werkt een autoverzekering?
Faq
2 min leestijd

Hoe werkt een autoverzekering?

Autoverzekeringen is geen onderwerp waar je veel over nadenkt tijdens je dagelijkse leven. Toch zijn er belangrijke vragen die je wel eens te binnen schieten, maar waar je niet meteen een antwoord op vindt. Hoe wordt die premie bijvoorbeeld berekend? En wat zijn al die jargonwoorden die in mijn contract opduiken? Tast niet langer in het duister en zorg dat je perfect weet hoe het hele proces in zijn werk gaat.

Wat is het verschil tussen omnium en mini-omnium?
Faq
2 min leestijd

Wat is het verschil tussen omnium en mini-omnium?

Zoals we eerder al schreven, is een autoverzekering verplicht wanneer je een auto koopt. Wil je bijkomende risico's toch afdekken, dan moet je kijken naar een omnium of mini-omnium verzekering. Maar wat is nu precies het verschil tussen omnium en mini-omnium?