Wat moet je doen na een ongeval?

Faq
minuten leestijd
<p>We geven u graag enkele tips die kunnen helpen om na een ongeval correct te reageren.</p><h2 id="3h1ih">Help in de eerste plaats de gewonden</h2><p>Schakel eerst de alarmlichten aan en trek een fluovestje aan. Controleer dan of er gewonden zijn. Is dat het geval, verplaats hen niet en verwittig meteen de hulpdiensten via het nummer 112 (algemeen noodnummer). Beschrijf kort de situatie en geef de precieze plaats van het ongeval door. Een team van hulpverleners wordt ter plaatse gestuurd. Ook de politie wordt verwittigd. U kunt daarna uw gevarendriehoek plaatsen (30 meter vóór het ongeval op een gewone weg en 100 meter vóór het ongeval op een snelweg).</p><h2 id="35crp">Zorg voor een vrije verkeerscirculatie</h2><p>Vielen er bij het ongeval geen gewonden? Kunnen de wagens worden verplaatst om het verkeer door te laten? Idealiter tekent u de plaats van de betrokken voertuigen (volg de contouren van de wielen) met krijt op de weg af vóór ze worden verplaatst. Vreest u dat de andere bestuurders geen juiste versie van de feiten zullen geven en dat geen enkele getuige uw versie kan bevestigen, verwittig dan de politie vóór de voertuigen worden verplaatst.</p><h2 id="70oam">Aanrijdingformulier</h2><p>Voor uw verzekeraar is het aanrijdingformulier erg belangrijk om de omstandigheden van het ongeval te begrijpen. Hij baseert zich op dat document om te beslissen wie aansprakelijk is voor het ongeval en om de uitbetaling van schadevergoedingen te versnellen. Waren bij het ongeval meer dan 2 voertuigen betrokken, vul dan een aanrijdingformulier in met elk van de andere bestuurders.</p><figure class="image regular "><picture style=""><source srcset="https://images.storychief.com/account_15021/aanrijdingsformulier_voorkant_1604975163b737d54f4a97c7f9d75ff8_800.PNG 1x" media="(max-width: 768px)" /><source srcset="https://images.storychief.com/account_15021/aanrijdingsformulier_voorkant_1604975163b737d54f4a97c7f9d75ff8_800.PNG 1x" media="(min-width: 769px)" /><img style="" alt="" src="https://images.storychief.com/account_15021/aanrijdingsformulier_voorkant_1604975163b737d54f4a97c7f9d75ff8_800.PNG" /></picture></figure><h2 id="fun0n">Een minnelijke schikking?</h2><p>Stellen de andere betrokken chauffeurs een regeling voor om te voorkomen dat uw franchise wordt ingeroepen, terwijl de schade slechts enkele tientallen euro’s bedraagt (bv. een kras op een spiegel)? Vul niettemin een aanrijdingformulier in. Wordt de regeling niet door de andere bestuurder gerespecteerd, dan kan u het aanrijdingformulier naar uw verzekeraar sturen.</p><h2 id="dfkb0">Verzamel bewijzen</h2><p>Probeer een schriftelijke verklaring van eventuele getuigen te noteren. Neem foto’s van de voertuigen, van de plaats van het ongeval en van de verkeersborden. Die kan u bij het aanrijdingformulier voegen. Slaat een bestuurder die bij het ongeval betrokken was op de vlucht, noteer dan zijn nummerplaat en probeer de gegevens van eventuele getuigen te noteren. U kan daarna klacht indienen bij de politie.</p><h2 id="461be">Pech onderweg</h2><p>Vulde u een aanrijdingformulier in en kan uw wagen niet meer rijden, dan moet u die laten takelen. Als u een <a href="https://www.hopala.be/autoverzekering/pechbijstand-verzekering">verzekering ‘bijstand voertuigen’</a> heeft, vergoedt die de noodzakelijke herstellingen om opnieuw met uw wagen te kunnen rijden, of de sleepkosten als uw wagen moet worden getakeld. Als dat in uw contract voorzien is, kan u gebruik maken van een vervangwagen.</p><h2 id="bjkeo">Contacteer zo snel mogelijk uw verzekeraar</h2><p>Stuur het aanrijdingformulier zo snel mogelijk door naar uw verzekeraar. Het zou kunnen dat u dit binnen een bepaalde termijn moet doen. Controleer dit in uw contract. Als u het formulier te laat opstuurt kan uw verzekeraar weigeren tussen te komen.<br/>De verzekeraar zal een dossier opmaken en een expert zal een schatting maken van de kosten van de noodzakelijke herstellingen aan uw wagen. Vergeet niet om, als dat nodig is, ook uw andere verzekeraars te verwittigen (rechtsbijstand, hospitalisatieverzekering,…).</p><p>Bron: FSMA - Wikifin</p> <div class="w-embed w-script"> <!-- strchf script --> <script> if(window.strchfSettings === undefined) window.strchfSettings = {}; window.strchfSettings.stats = {url: "https://hopala.storychief.io/nl/wat-moet-u-doen-na-een-ongeval?id=395308299&type=26",title: "Wat moet je doen na een ongeval?",id: "c592974e-8586-458b-8315-f2be91305321"}; (function(d, s, id) { var js, sjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {window.strchf.update(); return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://d37oebn0w9ir6a.cloudfront.net/scripts/v0/strchf.js"; js.async = true; sjs.parentNode.insertBefore(js, sjs); }(document, 'script', 'storychief-jssdk')) </script> <!-- End strchf script --></div>

Gerelateerde artikels

Hoe wordt de premie van mijn autoverzekering berekend?
Faq
2 min leestijd

Hoe wordt de premie van mijn autoverzekering berekend?

Waarom zijn er goedkope autoverzekeringen en dure? En hoe kan de premie van je autoverzekering stijgen? Wel, het antwoord op deze vragen kan liggen bij je verzekeraar maar is soms ook bij jezelf te vinden.

Hoe werkt een autoverzekering?
Faq
2 min leestijd

Hoe werkt een autoverzekering?

Autoverzekeringen is geen onderwerp waar je veel over nadenkt tijdens je dagelijkse leven. Toch zijn er belangrijke vragen die je wel eens te binnen schieten, maar waar je niet meteen een antwoord op vindt. Hoe wordt die premie bijvoorbeeld berekend? En wat zijn al die jargonwoorden die in mijn contract opduiken? Tast niet langer in het duister en zorg dat je perfect weet hoe het hele proces in zijn werk gaat.

Wat is het verschil tussen omnium en mini-omnium?
Faq
2 min leestijd

Wat is het verschil tussen omnium en mini-omnium?

Zoals we eerder al schreven, is een autoverzekering verplicht wanneer je een auto koopt. Wil je bijkomende risico's toch afdekken, dan moet je kijken naar een omnium of mini-omnium verzekering. Maar wat is nu precies het verschil tussen omnium en mini-omnium?