Wat te doen bij schade?

Faq
2 minuten leestijd
<p>U bent geen superheld! Denk in elke situatie in de eerste plaats aan uw eigen veiligheid. Verwittig daarna uw verzekeraar. Een praktische leidraad.</p><h3 id="druk9">Wat doet u het eerst?</h3><p>Maakten hagelstenen gaten in het glas van uw veranda? Ontdekt u een beginnende brand in uw keuken wanneer u terugkomt van de supermarkt? Probeer alleen in te grijpen als u zelf geen gevaar loopt. Verwittig indien nodig de brandweer.</p><p>De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om het risico op schade te beperken. Loopt bv. uw kelder onder water, dan bent u verplicht uw bezittingen uit de kelder weg te halen en te redden wat nog te redden valt.</p><p>Heeft u de situatie opnieuw onder controle, neem dan contact op met een vakman om dringende en voorlopige herstellingen uit te voeren als dat nodig is. Zo kan u de schade aan uw woning beperken. De uurlonen die u betaalt, worden door uw verzekering gedekt.</p><p>Werd u het slachtoffer van een inbraak? Alarmeer de politie! Die komt ter plaatse om de inbraak vast te stellen en uit te leggen wat u verder kan ondernemen. De agenten bezorgen u ook een proces-verbaal van uw verklaringen.</p><h3 id="2uuvo">De volgende stappen</h3><p>U bent verplicht schade zo vlug mogelijk aan uw verzekeraar te melden.</p><p>Uw verzekeraar moet snel en nauwkeurig inschatten op welke schadevergoeding u recht heeft.</p><p>Bezorg hem volgende informatie:</p><ul><li>foto’s van de schade (na overstroming of brand);</li><li>foto’s van de gestolen voorwerpen, de beschadigde deuren en ramen en het proces-verbaal van de politie (na inbraak);</li><li>een volledige lijst van de beschadigde of gestolen eigendommen en (indien mogelijk) hun aankoopfacturen.</li></ul><h3 id="fj4bc">De expertise</h3><p>Nadat u uw verzekeraar alle nodige informatie bezorgd heeft, stelt die een expert aan. Die komt bij u thuis de schade vaststellen. Op basis van zijn rapport berekent uw verzekeraar de schadevergoeding. Vindt u dat het bedrag te laag is, dan kan u een tegenexpertise aanvragen. Die tegenexpert kan om het even welke vakman zijn die u onderbouwd advies kan verlenen. U kan een tegenexpert aanstellen in overleg met uw verzekeraar. Is er onenigheid over de conclusies van de tegenexpert? Dan kunnen beide experten een derde expert aanwijzen. De drie experten beslissen dan bij meerderheid van stemmen over de conclusies in het dossier. De <strong>kosten voor bijkomende expertises</strong> worden door de verzekeraar voorgeschoten en moeten uiteindelijk betaald worden door wie in het ongelijk wordt gesteld.</p><h3 id="8269e">De schadevergoeding</h3><p>Behalve in uitzonderlijke gevallen (als de verzekeraar bv. niet de nodige bewijsstukken ontving), heeft uw verzekeraar 30 dagen de tijd om uw schadevergoeding uit te betalen als u akkoord gaat over het bedrag. Wil u een tegenexpertise laten uitvoeren? Dan moet die plaatsvinden binnen de 90 dagen nadat u uw verzekeraar daarover informeerde. De schadevergoeding wordt in principe op uw rekening gestort binnen de 30 dagen na afronding van alle expertises (met inbegrip van de tegenexpertises). Of anders binnen de 30 dagen nadat de schadevergoeding werd vastgesteld. Vergeet niet dat uw verzekeraar bij het berekenen van uw schadevergoeding rekening houdt met het bedrag van uw franchise.</p><p>Bron: FSMA - Wikifin</p> <div class="w-embed w-script"> <!-- strchf script --> <script> if(window.strchfSettings === undefined) window.strchfSettings = {}; window.strchfSettings.stats = {url: "https://hopala.storychief.io/nl/wat-te-doen-bij-schade?id=684883701&type=26",title: "Wat te doen bij schade?",id: "c592974e-8586-458b-8315-f2be91305321"}; (function(d, s, id) { var js, sjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {window.strchf.update(); return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://d37oebn0w9ir6a.cloudfront.net/scripts/v0/strchf.js"; js.async = true; sjs.parentNode.insertBefore(js, sjs); }(document, 'script', 'storychief-jssdk')) </script> <!-- End strchf script --></div>

Gerelateerde artikels

Hoe wordt de premie van mijn autoverzekering berekend?
Faq
2 min leestijd

Hoe wordt de premie van mijn autoverzekering berekend?

Waarom zijn er goedkope autoverzekeringen en dure? En hoe kan de premie van je autoverzekering stijgen? Wel, het antwoord op deze vragen kan liggen bij je verzekeraar maar is soms ook bij jezelf te vinden.

Hoe werkt een autoverzekering?
Faq
2 min leestijd

Hoe werkt een autoverzekering?

Autoverzekeringen is geen onderwerp waar je veel over nadenkt tijdens je dagelijkse leven. Toch zijn er belangrijke vragen die je wel eens te binnen schieten, maar waar je niet meteen een antwoord op vindt. Hoe wordt die premie bijvoorbeeld berekend? En wat zijn al die jargonwoorden die in mijn contract opduiken? Tast niet langer in het duister en zorg dat je perfect weet hoe het hele proces in zijn werk gaat.

Wat is het verschil tussen omnium en mini-omnium?
Faq
2 min leestijd

Wat is het verschil tussen omnium en mini-omnium?

Zoals we eerder al schreven, is een autoverzekering verplicht wanneer je een auto koopt. Wil je bijkomende risico's toch afdekken, dan moet je kijken naar een omnium of mini-omnium verzekering. Maar wat is nu precies het verschil tussen omnium en mini-omnium?