Onze missie

Bij Hopala bieden we de nieuwe manier om je verzekering te beleven:
zorgeloos, transparant en makkelijk.
Zo definiëren we de nieuwe standaard in verzekeren.

Juiste dekking, juiste prijs

Dankzij onze vergelijkingstool en het advies van onze verzekeringsexperts garanderen we een juiste dekking tegen de juiste prijs, afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Digitaal of persoonlijk? Waarom kiezen?

We kiezen op elk moment voor het beste van de twee werelden: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet.

Schade? Laat dat maar aan ons over!

Ons schadeteam staat garant voor een vlotte schadeafhandeling, zodat jij op beide oren kan slapen.

We laten je niet slapen

Proactief communiceren zit in ons DNA. We maken je wakker op het juiste moment en zorgen ervoor dat je altijd optimaal verzekerd blijft.

Wat is rechtsbijstand?

Een rechtsbijstandverzekering of kortweg rechtsbijstand zorgt in de eerste plaats voor juridisch advies en bijstand. Daarnaast kan je rekenen op hulp bij schadeafhandeling en een schadevergoeding, ook als je schade opliep door een insolvente derde. Concreet wil dat zeggen dat je beroep kan doen op je rechtsbijstand bij geschillen die ontstaan in het verkeer, in je privéleven of op de werkvloer.  

De rechtsbijstandsverzekeraar helpt je om de aansprakelijkheid van de tegenpartij aan te tonen, bijvoorbeeld wanneer er een discussie is over de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval. De rechtsbijstandsverzekeraar zal in de eerste plaats altijd proberen om tot een minnelijke schikking te komen en zorgt, indien nodig, voor een deskundigenonderzoek. Is een minnelijke schikking niet mogelijk en komt de zaak voor de rechtbank, dan worden de procedurekosten, de kosten en erelonen van advocaten en experts vergoed.

Samengevat zorgt de rechtsbijstandverzekering dus voor een correcte dienstverlening en verdediging, mocht dat nodig zijn. Je kan beroep doen op je rechtsbijstand als je eisende partij bent, maar evengoed wanneer je je moet verdedigen tegen een bepaalde aanklacht.

Rechtsbijstandverzekeringen kunnen in twee categorieën onderverdeeld worden.

Aanvullende of geïntegreerde rechtsbijstand

BA verzekeraars bieden de rechtsbijstand dan aan als extra waarborg binnen een bepaalde BA verzekering, bijvoorbeeld een aanvullende rechtsbijstand bij je autoverzekering.

Globale polis

Een globale polis kan je afsluiten bij een gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar. Dankzij hun meer uitgebreidere dekking, ben je als klant een stuk beter beschermd bij een globale polis.

Voordelen van een globale polis:

 • Hogere dekkingsgraad: extracontractuele waarborgen en contractuele geschillen
 • Hogere vergoedingsplafonds
 • Bescherming bij eventuele belangenconflicten
 • Mogelijkheid om alle rechtsbijstandsverzekeringen te bundelen in een overkoepelende polis

Wil je meer weten over rechtsbijstand of ben je nieuwsgierig welke rechtsbijstand het beste aansluit bij jouw noden? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat dekt een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering komt in regel tussen bij administratieve en burgerlijke geschillen. Bij een geïntegreerde waarborg rechtsbijstand komt de rechtsbijstand enkel tussen in geschillen die ontstaan binnen het hoofdproduct: bij een rechtsbijstand auto komt de rechtsbijstand enkel tussen bij conflicten die ontstaan in het verkeer.

Er zijn ook enkele gespecialiseerde verzekeraars die een totaaloplossing bieden. Bij een dergelijke globale polis, zoals een Arag, Euromex of DAS rechtsbijstandverzekering, worden alle basisbehoeften van de klant gebundeld in één polis. Daarenboven is de dekking een stuk uitgebreider dan bij de geïntegreerde waarborg. Je kan genieten van hogere vergoedingsgrenzen, een voorschot bij insolventie van derden en een tussenkomst bij contractuele geschillen.

Burgerlijk verhaal

De belangrijkste taak van de rechtsbijstandsverzekeraar is om materiële en/of lichamelijke schade te recupereren, als die werd veroorzaakt door een derde. Ook wanneer je na een schadegeval geen of geen correcte vergoeding krijgt, kan je hiervoor aankloppen bij je rechtsbijstand.

In de file wordt je wagen achteraan aangereden door een vrachtwagen. Dankzij je rechtsbijstand kan je rekenen op een correcte vergoeding voor alle materiële en lichamelijke schade.

Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging

Een rechtsbijstandsverzekering neemt je burgerlijke en strafrechtelijke verdediging op zich. Je kan met andere woorden beroep doen op je rechtsbijstand bij discussies rond de technische keuring van je wagen of de verkeersbelasting. Ook wanneer je moet voorkomen bij de politierechtbank kan je rekenen op je rechtsbijstand. De kosten van de procedure en erelonen van de advocaat zijn voor de rekening van de rechtsbijstand. Een eventuele boete of minnelijke schikking valt niet onder de waarborg rechtsbijstand en zal je dus zelf moeten betalen.  

Je wordt gedagvaard voor een snelheidsovertreding. De rechtsbijstand neemt jouw verdediging op zich en helpt je om de straf zo laag mogelijk te houden.

Insolventie van derden

Als de tegenpartij aansprakelijk gesteld wordt voor een schadegeval, dan heb je recht op een vergoeding. Mocht de tegenpartij echter financieel onvermogend zijn en deze vergoeding dus niet kunnen betalen, dan zal jouw rechtsbijstandsverzekeraar je alvast (een deel van) de vergoeding uitbetalen. De verzekeraar zal dit bedrag vervolgens terugvorderen bij de tegenpartij.  

Je wordt tijdens je ochtendwandeling gebeten door een loslopende hond. De financiële gevolgen van de lichamelijke letsels zullen vergoed moeten worden door de eigenaar van het dier. Die kan hiervoor aanspraak doen op hun eigen familiale verzekeringen. Stel dat hij echter geen familiale verzekering heeft en financieel niet in staat is om jou de nodige vergoedingen uit te betalen, dan zal jouw rechtsbijstandverzekering deze vergoeding voorschieten. Op die manier kom jij als schadelijder niet in financiële problemen door toedoen van een derde.  

Voorschot op schadvergoeding

Ook wanneer de vergoeding voor een schadegeval uitblijft, dan kan de rechtsbijstand in bepaalde gevallen een voorschot uitbetalen voor de bewezen schade.

Contractuele geschillen

Bij een globale dekking worden ook contractuele geschillen vergoed. De rechtsbijstand komt dan tussen bij discussies rond de aankoop van een wagen of ander toestel, een slechte herstelling of geschillen met je verzekeraar of elektriciteitsleverancier.

Je wagen raakt beschadigd bij de carwash. Om een vergoeding te verkrijgen van de uitbater kan je je rechtsbijstand inschakelen.

In de meest uitgebreide rechtsbijstandsformules worden bovenstaande consumentengeschillen nog verder uitgebreid: geschillen met je werkgever en de fiscus, discussies rond vastgoed en conflicten rond administratief recht, scheidingen, schenkingen, testamenten en erfenissen.

Het vergelijken van rechtsbijstandverzekeringen onderling is niet altijd vanzelfsprekend. Iedere verzekeraar hanteert andere waarborgen en vergoedingsplafonds. Neem er voor een correcte vergelijking dus altijd de algemene voorwaarden en de kleine lettertjes bij. Uiteraard kan je ook steeds bij Hopala terecht voor vragen of advies.

Is rechtsbijstandverzekering nodig?

Hoewel een rechtsbijstandsverzekering niet verplicht is, is ze eigenlijk onmisbaar. De kans dat er onenigheid ontstaat bij een schadegeval is immers groot.

In de praktijk zien we dat mensen de reikwijdte van de basis BA verzekering overschatten. Vandaar dat we bij Hopala onze klanten steeds adviseren om wel een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Hierdoor kunnen we als makelaar ook een betere dienstverlening bieden in geval van schade. Bij veel schadegevallen blijf je als verzekeringnemer immers in de kou staan zonder rechtsbijstand, denk bijvoorbeeld aan een ongeval met vluchtmisdrijf, een aanrijding met een bus of vrachtwagen, een aanrijding in het buitenland of een aanrijding met een nummerplaat met buitenlandse nummerplaat. In al deze gevallen zal je enkel correct vergoed worden na tussenkomst door de rechtsbijstand.

Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat een rechtsbijstand nuttig is, zodat je als verzekeringnemer steeds optimaal beschermd bent.

Wat is de goedkoopste rechtsbijstandverzekering?

De goedkoopste rechtsbijstandsverzekering is de BA rechtsbijstand, die je kan afsluiten binnen je auto-, brand- of familiale verzekering. Deze geïntegreerde rechtsbijstand biedt enkel de basisdekking: contractuele geschillen zijn niet gedekt en ook de maximale tussenkomt is beperkt.

Bij een verzekering rechtsbijstand kan je er vanuit gaan dat hoe duurder de polis, hoe beter de bescherming is. Kies je voor een globale of onafhankelijke rechtsbijstand dan zal de premie, afhankelijk van de gekozen waarborgen, al gauw oplopen tot meer dan 130 euro. Tegenover dit bedrag staat wel een uitgebreidere dekking. Daarbij komt dat sommige formules van de uitgebreide rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar zijn. Wie een globale polis afsluit die minimaal onderstaande waarborgen omvat, heeft recht op een belastingvermindering van 40%. Het maximum fiscale voordelen bedraagt m.a.w. 124 euro.

Voorwaarden fiscaalvriendelijke rechtsbijstand:

 • Vorderingen tot schadevergoeding gegrond op een contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid
 • Strafrechtelijke verdediging van een verzekerde
 • Verdediging van extracontractuele belangen van de verzekerde bij belangenconflict met zijn BA-verzekering
 • Geschillen m.b.t. fiscaal recht
 • Geschillen m.b.t. administratief recht
 • Geschillen m.b.t. arbeidsrecht
 • Geschillen m.b.t. verbintenissenrecht Geschillen m.b.t. erf-, schenkings- en testamentrecht
 • De eerste echtscheiding en alle geschillen die daaruit voortvloeien
 • Geschillen m.b.t. personen- en familierecht

Twijfel je welke rechtsbijstandsformule bij je past of heb je hulp nodig bij de vergelijking? Neem gerust contact op met onze verzekeringsadviseurs.

Waar kan ik rechtsbijstand voor gebruiken?

Een rechtsbijstand is veel meer dan een verdediging door een advocaat. De waarborgen van een rechtsbijstandverzekering zijn erg breed: je kan beroep doen op de rechtsbijstand louter om juridisch advies in te winnen, maar evengoed om je bij te staan in de rechtbank.

In de eerste plaats zal je rechtsbijstandsverzekeraar je helpen om de aansprakelijkheid van de tegenpartij aan te tonen en een correcte vergoeding te eisen. Om dit te bereiken, zal men altijd proberen om tot een minnelijke schikking te komen. Wist je dat maar liefst 75% van alle zaken die worden behandeld door de rechtsbijstand worden opgelost met een minnelijke schikking? Is een minnelijke schikking niet mogelijk en komt de zaak voor de rechtbank, dan worden de procedurekosten, de kosten en erelonen van advocaten en experts vergoed.

De exacte dekking van je waarborg is afhankelijk van tal van factoren: sloot je een geïntegreerde of globale polis af? Voor welke rechtsbijstand formule koos je? Als je geïnteresseerd bent in een polis rechtsbijstand, laat je dan zeker bijstaan door je makelaar. Als expert kan hij je helpen met de bomen weer door het bos te zien.

Wie is aangesloten bij een vakbond kan via zich via die weg ook beroepen op de rechtsbijstand op voorwaarde dat je als werknemer vanuit je werksituatie betrokken bij het geschil, of als sociaal verzekerde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanvechten van een ongegrond ontslag of een foutieve uitkering door de RVA. Voor meer informatie kan je terecht bij de betreffende instanties (ACV Rechtsbijstand, ABVV Rechtsbijstand, ACLVB Rechtsbijstand).

Is rechtsbijstandverzekering verplicht?

Nee, in België is enkel de BA of burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Als makelaar raden we onze klanten wel aan om steeds deze waarborg af te sluiten. Wie een rechtsbijstandverzekering afsluit is immers een stuk beter beschermd.

Waarom is een rechtsbijstandverzekering zo belangrijk?

In heel wat gevallen kan je als klant enkel vergoed worden voor de geleden schade wanneer je de expertise van een rechtsbijstandsverzekering kan inschakelen.

In de praktijk zien we dat mensen de reikwijdte van de basis BA verzekering overschatten. Bij veel schadegevallen blijf je als verzekeringnemer immers in de kou staan zonder rechtsbijstand, denk bijvoorbeeld aan een ongeval met vluchtmisdrijf, een aanrijding met een bus of vrachtwagen, een aanrijding in het buitenland of een aanrijding met een nummerplaat met buitenlandse nummerplaat. In al deze gevallen zal je enkel correct vergoed worden na tussenkomst door de rechtsbijstand.

Welke verzekeraars bieden een verzekering rechtsbijstand aan?

In principe biedt elke verzekeraar een rechtsbijstandverzekering aan. Enkele voorbeelden zijn de rechtsbijstand Allianz, rechtsbijstand Baloise, rechtsbijstand Ethias, rechtsbijstandsverzekering KBC en LAR rechtsbijstand (Axa Belgium).

Naast de BA verzekeraars zijn er ook enkele onafhankelijke spelers op de markt, zoals Arag rechtsbijstand, DAS rechtsbijstand, Euromex rechtsbijstand en GB Lex rechtsbijstand.

Je kan bij Hopala terecht voor de Aedes rechtsbijstand, Allianz rechtsbijstand, Baloise rechtsbijstand, Optimco rechtsbijstand en PNP rechtsbijstand. Daarnaast werken we ook samen met de onafhankelijke verzekeraars, zodat onze klanten ook een Arag rechtsbijstand, DAS rechtsbijstand of Euromex rechtsbijstand kunnen afsluiten.

Veelgestelde vragen

Kan ik mijn advocaat vrij kiezen?

Ja, binnen een rechtsbijstand verzekering kan je altijd een advocaat naar keuze in de arm nemen. Ook de aangestelde expert kan je vrij kiezen.

Hoe werkt de fiscale aftrekbaarheid rechtsbijstand?

Sinds 1 september 2019 is rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar in bepaalde gevallen. Zijn bovenstaande vereisten voldaan, dan is een deel van je rechtsbijstandverzekering aftrekbaar van je belastingen.

Rechtsbijstand belastingen: Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Vermeld in uw aangifte (in vak X, code 1344 of 2344) het bedrag van de premies vermeld in het attest 281.63 dat u van uw verzekeraar hebt ontvangen, begrensd tot maximum 310 euro. U hebt dan in principe recht op een belastingvermindering van maximaal 124 euro. (https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/rechtsbijstandsverzekering)

Wat is rechtsbijstand wachttijd?

De meeste rechtsbijstandverzekeringen werken met een wachttijd van drie tot zes maanden. Dat wil zeggen dat je pas beroep kan doen op je rechtsbijstand ná het aflopen van deze wachttijd. Deze wachttijd wordt ingebouwd om te vermijden dat mensen beroep zouden doen op de rechtsbijstand voor situaties die ze hadden zien aankomen of bestaande conflicten.

Wat is rechtsbijstand franchise?

In de meeste gevallen zal je bij tussenkomst van je rechtsbijstandsverzekering geen franchise of vrijstelling moeten betalen. Vaak zal de verzekeraar wel een zogenaamde interventiedrempel hanteren. De geleden schaden moet dan hoger zijn dan een vastgelegd minimumbedrag alvorens de rechtsbijstand zal tussenkomen.  Waarom moet ik meerdere rechtsbijstandsverzekeringen afsluiten? Als je voor een geïntegreerde rechtsbijstand kiest, dan zal je inderdaad een rechtsbijstand moeten afsluiten voor iedere hoofdverzekering. De rechtsbijstand auto zal bijvoorbeeld niet tussenkomen in een geschil met een elektricien of loodgieter. Hiervoor zal je beroep moeten doen op de rechtsbijstand van je brand- of woningverzekering. Aan de andere kant zal de rechtsbijstand familiale niet kunnen helpen wanneer je een ongeval had met de wagen in het buitenland. De onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraars Arag, Das en Euromex bieden allesomvattende formules aan, waardoor je slechts één polis hoeft af te sluiten voor dekking over je verschillende verzekeringen heen.
Contacteer ons

Contacteer ons!

Al klant of nog niet? Wij zijn altijd beschikbaar voor al je vragen. Jij kiest via welke weg of wanneer je graag met ons contact hebt. Wij helpen je verder.